Documente publice

1. Model de cerere pentru liber acces la informaţiile de interes public
descarcă document (PDF)
2. Informaţiile comunicate din oficiu
descarcă document (PDF)
3. Documente produse sau gestionate în cadrul Primăriei Bărăganul, care conţin informaţii de interes public
descarcă document (PDF)
4. Informaţiile exceptate de la liberul acces
descarcă document (PDF)
5. Tabloul instituţiilor şi serviciilor publice de pe raza comunei Bărăganul
descarcă document (PDF)

6. Organigrama şi statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Bărăganul, jud. Brăila, conform O.U.G. nr. 77, din    26.06.2013
descarcă document (PDF)

7. Raport de evaluare a implementării Legii Nr. 544/ 2001 în anul 2015
descarcă document (PDF)

8. Raport de evaluare a implementării Legii Nr. 52/ 2003 în anul 2015
descarcă document (PDF)

9. Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, întocmită la data de 31 martie 2018

descarcă document (PDF)

10. Lista funcțiilor ce intră in categoria personalului plătit din fonduri publice, încotmită la data de 31 martie 2019

descarcă document (PDF)

 
spacer