Transparență decizională

21. Lista funcțiilor ce intră în categora personalului plătit din fonduri publice întocmită în luna septembrie 2021

20. Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice întocmită în luna martie 2021

20. Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice întocmită în luna septembrie 2020

19. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2020

18. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2020

17. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2019

16. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2019

15. Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - martie 2020

14. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/ 2001, în anul 2018

13. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/ 2003, în anul 2018

12. Raport privind transparența decizională pe anul 2018

11. Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, întocmită la data de 30 septembrie 2019

10. Lista funcțiilor ce intră in categoria personalului plătit din fonduri publice, întocmită la data de 31 martie 2019

9. Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, întocmită la data de 31 martie 2018

8. Raport de evaluare a implementării Legii Nr. 52/ 2003 în anul 2015

7. Raport de evaluare a implementării Legii Nr. 544/ 2001 în anul 2015

6. Organigrama şi statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Bărăganul, jud. Brăila, conform O.U.G. nr. 77, din 26.06.2013

5. Tabloul instituţiilor şi serviciilor publice de pe raza comunei Bărăganul

4. Informaţiile exceptate de la liberul acces

3. Documente produse sau gestionate în cadrul Primăriei Bărăganul, care conţin informaţii de interes public

2. Informaţiile comunicate din oficiu

1. Model de cerere pentru liber acces la informaţiile de interes public

 

 

 

 
spacer