Dispozițiile autorității executive

39. Dispoziția nr. 219 din 19.11.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinara din data de 26.11.2021

38. Dispoziția nr. 218 din 19.11.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința extraordinară de îndată din data de 19.11.2021

37. Dispoziția nr. 210 din 05.11.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința extraordinară de îndată din data de 05.11.2021

36. Dispoziția nr. 203 din 04.11.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința extraordinară de îndată din data de 04.11.2021

35. Dispoziția nr. 197 din 19.10.2021, privind convcarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 25.10.2021

34. Dispoziția nr. 184 din 29.09.2021, privind reluarea activității la Centrul de zi ”Panseluța”

33. Dispoziția nr. 179 din 24.09.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința extraordinara de îndată din data de 24.09.2021

32. Dispoziția nr. 171 din 19.08.2021, privind desemnarea responsabilului cu evidența militară la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila

31. Dispoziția nr. 170 din 19.08.2021, privind actualizarea comisiei pentru probleme de apărare la niveul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila

30. Dispoziția nr. 167 din 19.08.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinara din data de 31.08.2021

29. Dispoziția nr. 156 din 23.07.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinara din data de 30.07.2021

28. Dispoziția nr. 155 din 21.07.2021, privind desemnarea funcționarului de securitate la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila

27. Dispoziția nr. 153 din 14.07.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința extraordinară de îndată din data de 14.07.2021

26. Dispoziția nr. 141 din 29.06.2021, privind constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale

25. Dispoziția nr. 139 din 23.06.2021 privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinara, din data de 29.06.2021

24. Dispoziția nr. 136 din 14.06.2021, privind aprobarea Codului etic și de integritate

23. Dispoziția nr. 127 din 26.05.2021, privind desemnarea domnului Luca Viorel ca responsabil cu centralizarea și monitorizarea situațiilor de pantouflage, precum și centralizarea conflictelor de interese/incompatibilități

22. Dispoziția nr. 126 din 26.05.2021, privind desemnarea domnului Dumitrache Adrian Ion ca responsabil cu completarea, actualizarea și modificarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de entitate

21. Dispoziția nr. 121 din 20.05.2021, privind constituirea comisiei de recepție finală a obiectivului de investiții ”Clădire multifuncțională P+1E parțial”(dispensar uman) din comuna Bărăganul, județul Brăila

20. Dispoziția nr. 120 din 20.5.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară, din data de 26.05.2021, ora 09:00

19. Dispoziția nr. 118 din 18.05.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința extraordinară de îndată din data de 18.05.2021

18. Dispoziția nr. 112 din 28.04.2021, privind desemnarea la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, a agentului de inundații

17. Dispoziția nr. 107 din 14.04.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 20.04.2021, ora 09:00

16. Dispoziția nr. 97 din 02.04.2021, privind reorganizarea Comisiei de licitație și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru licitația publică din data de 07.04.2021, ora 14.00, privind bunurile imobile supuse executării silite din comuna Bărăganul, județul Brăila

15. Dispoziția nr. 89 din 30.03.2021, privind nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a comunei Bărăganul, județul Brăila, care vor distribui produse raționalizate către populație, în cazul unui conflict militar sau în cazul evacuării localității

14. Dispoziția nr. 85 din 29.03.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința extraordinară, din data de 02.04.2021, ora 09:00

13. Dispoziția nr. 82 din 12.03.2021, privind reorganizarea comisiei de autoritate tutelară de pe lângă U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila

12. Dispoziția nr. 80 din 11.03.2021, privind constituirea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru licitația publică din data de 23.03.2021

11. Dispoziția nr. 78 din 10.03.2021, privind reorganizarea comisiei comunale privind recensământul general agricol din România runda 2020

10. Dispoziția nr. 69 din 26.02.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila în sedința extraordinară, din data de 03.03.2021, ora 09:00

9. Dispoziția nr. 62 din 10.02.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila în ședința ordinară, din data de 16.02.2021, ora 09:00

8. Dispoziția nr. 55 din 02.02.2021, privind reorganizarea comisiei comunale privind recensământul general agricol din România runda 2020

7. Dispoziția nr. 54 din 02.02.2021, privind reorganizarea Comisiei comunei Bărăganul, județul Brăila, pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021

6. Dispoziția nr. 52 din 02.02.2021, privind aprobare ”Planuluide pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021”

5. Dispoziția nr. 46 din 29.01.2021, privind reorganizarea, la nivelul U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, a grupului de lucru POAD, precum și stabilirea atribuțiilor acestuia

4. Dispoziția nr. 16 din 22.01.2021, privind reorganizarea, la nivelul U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, a grupului de lucru POAD, precum și stabilirea atribuțiilor acestuia

3. Dispoziția nr. 15 din 22.01.2021, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 28.01.2021, ora 09:00

2. Dispoziția nr. 14 din 20.01.2021, privind modificarea numărului de ore de acțiuni sau lucrări de interes local prestate de beneficiarii de venit minim garantat

1. Dispoziția nr. 13 din 18.01.2021, privind actualizarea componenței Grupului de lucru pentru implementarea SNA în perioada 2016-2020


43. Dispoziția nr. 331 din 16.12.2020, privind actualizarea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

42. Dispoziția nr. 330 din 16.12.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 22.12.2020, ora 09:00

41. Dispoziția nr. 329 din 10.12.2020, privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila

40. Dispoziția nr. 292 din 03.12.2020, privind interzicerea, în ziua votării pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților 2020, a comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 50 de metri în jurul localurilor secțiilor de votare din comuna Bărăganul, județul Brăila

39. Dispoziția nr. 286 din 27.11.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința extraordinara din data de 02.12.2020, ora 09:00

38. Dispoziția nr. 270 din 19.11.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 25.11.2020, ora 09:00

37. Dispoziția nr. 253 din 04.11.2020, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din bugetul comunei Bărăganul și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale

36. Dispoziția nr. 251 din 02.11.2020, privind stabilirea și asigurarea locurilor special amenajate pentru afișaj electoral în comuna Bărăganul, în vederea organizării și desfășurării în bune conditii a alegerilor pentru Senat și Camera deputaților din anul 2020

35. Dispoziția nr. 250 din 02.11.2020, privind actualizarea componenței comisiei de receptție a materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul

34. Dispoziția nr. 249 din 02.11.2020, privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a centrului operativ cu activitate temporară

33. Dispoziția nr. 247 din 02.11.2020, privind actualizarea comisiei pentru probleme de apare

32. Dispoziția nr. 239 din 29.10.2020, privind încetarea exercitării mandatului de primar al comunei Bărăganul, județul Brăila, de către domnul Bivolaru Victor

31. Dispoziția nr. 238 din 29.10.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședința extraordinară din data de 02.11.2020, ora 0900

30. Dispoziția nr. 227 din 16.10.2020, privind convocarea telefonică a C.L. Bărăganul, în ședința de îndată din data de 16.10.2020, ora 1500 în sala multifunțională a U.A.T. Bărăganul

29. Dispoziția nr. 211 din 21.09.2020, privind interzicerea în ziua votarii pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 2020, a comercializării sau consumului de băuturi alcoolice

28. Dispoziția nr. 210 din 21.09.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința de îndată din data de 21.09.2020, ora 1400 în sala multifuncțională a U.A.T. Bărăganul

27. Dispoziția nr. 183 din 28.08.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 04.09.2020, ora 09.00, în sala multifuncțională a U.A.T. Bărăganul

26. Dispoziția nr. 182 din 24.08.2020, privind stabilirea și amenajarea locurilor special amenajate pentru afișaj electoral la alegerile locale din anul 2020

25. Dispoziția nr. 179 din 18.08.2020, privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect ”Construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale”

24. Dispoziția nr. 163 din 31.07.2020, privind desemnarea persoanei responsabile de proiectul privind obiectivul ”eficiența energetică și gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminatul public în comuna Bărăganul, județul Brăila”

23. Dispoziția nr. 161 din 24.07.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 31.07.2020, ora. 09.00, în sala multifuncțională a U.A.T. Bărăganul

23. Dispoziția nr. 160 din 24.07.2020, privind constituirea comisiei comunale privind recensământul general agricol din România, runda 2020

22. Dispoziția nr. 151 din 29.06.2020, privind constituirea Comisiei comunei Bărăganul, județul Brăila, pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 + anexă

21. Dispoziția nr. 147 din 24.06.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 30.06.2020, ora 09.00, în sala multifuncțională a U.A.T. Bărăganul

20. Dispoziția nr. 144 din 15.06.2020, privind Constituirea Comisiei de recepție a materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila

19. Dispoziția nr. 136 din 02.06.2020, privind stabilirea componenței nominale a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bărăganul, județul Brăila

18. Dispoziția nr. 130 din 19.05.2020, privind convocarea Consiliului Local Bărăgnaul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 25.05.2020, ora 09.00, în sala multifuncțională a U.A.T. Bărăganul

17. Dispoziția nr. 129 din 14.05.2020, privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul + Regulament

16. Dispoziția nr. 128 din 08.05.2020, privind convocarea telefonică a Consiliului Local Bărăganul, în ședința de îndată din data de 08.05.2020, ora 09.00

15. Dispoziția nr. 125 din 27.04.2020, privind stabilirea programului de lucru al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul

14. Dispoziția nr. 120 din 24.04.2020, privind constituirea comisiei locale de constatare a pagubelor culturilor agricole la nivelul comunei Bărăganul

13. Dispoziția nr. 113 din 06.04.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință extraordinară din data de 10.04.2020, ora 09.00

12. Dispoziția nr. 109 din 25.03.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru din data de 31.03.2020, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

11. Dispoziția nr. 103 din 18.03.2020, privind constituirea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor - executări silite

10. Dispoziția nr. 89 din 21.02.2020, privind aprobarea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020

9. Dispoziția nr. 86 din 12.02.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru din data de 18.02.2020, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

8. Dispoziția nr. 85 din 10.02.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința extraordinară din data de 14.02.2020, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

7. Dispoziția nr. 27 din 23.01.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru din data de 29.01.2020, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

6. Dispoziția nr. 25 din 21.01.2020, privind stabilirea persoanelor defavorizate care vor beneficia de ajutoare distribuite în cadrul grupului de lucru P.O.A.D. la nivelul U.A.T. Bărăganul

5. Dispoziția nr. 5 din 15.01.2020, privind modificarea numărului de ore prestate de beneficiarii de venit minim garantat

4. Dispoziția nr. 4 din 08.01.2020, privind constituirea grupului de lucru P.O.A.D. 2019-2020

3. Dispoziția nr. 279 din 17.12.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru din data de 23.12.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

2. Dispoziția nr. 272 din 05.12.2019, privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Amenajare, acces și imprejmuire clădire multifunțională”

1. Dispoziția nr. 261 din 22.11.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru din data de 28.11.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

 

 
spacer