Concursuri pentru angajare

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al comunei Bărăganul, judetul Brăila


1. Anunț privind organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei Bărăganul, județul Brăila

 


Concurs asistent medical comunitar

 

6. Raport final al concursului pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de asistent medical comunitar

5. Rezultatul probei interviu la examenul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de asistent medical comunitar

4. Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de asistent medical comunitar

3. Anunț cu privire la amânarea probelor de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării prin recrutare a unui post contractual de execuție vacant de asistent medical comunitar

2. Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical comunitar

1. Anunț privind ocuparea prin recrutare a unui post contractual vacant de asistent medical comunitar - grad principal, în cadrul compartimentului asistență socială


Concurs muncitor calificat IV

6. Raport final al concursului pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție muncitor calificat IV, compartiment deservire

5. Rezultatul probei interviu la examenul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție muncitor calificat IV, compartiment deservire

4. Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție muncitor calificat IV, compartiment deservire

3. Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție muncitor calificat IV în cadrul compartimentului deservire

2. Proces verbal privind selecția dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție muncitor calificat IV în cadrul compartimentului deservire

1. Anunț privind ocuparea prin recrutare a unui post contractual de execuție vacant, de muncitor calificat IV, în cadrul compartimentului deservire

 

 
spacer