Prestatii persoane cu handicap

ACTE NECESARE PENTRU COMUNICAREA DECESULUI UNEI PERSOANE CU HANDICAP GRAV

 • Copie act de identitate al persoanei care comunică decesul;
 • Copie certificat deces al persoanei cu handicap grav

PE FORMULARUL DE COMUNICARE A DECESULUI BOLNAVULUI, DE MENȚIONAT UN NUMĂR DE TELEFON/E-MAIL AL PERSOANEI CARE ANUNȚĂ DECESUL.


ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ASISTENT PERSONAL

 • Copie B.I./C.I. asistent personal
 • Copie carnet de muncă și/sau adeverință de vechime de la angajator pentru perioada 2011 - prezent
 • Copie acte de studii
 • Copie certificat căsătorie și certificat naștere asistent personal
 • Fișă de aptitudini completată de un medic cu competenţă de medicina muncii
 • Cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal, copie anexă la certificat (pentru persoane adulte), copie program individual de reabilitare si integrare socială (pentru persoane adulte) / copie plan abilitare-reabilitare (pentru minori)
 • Copie B.I. / C.I. / certificat de naștere bolnav.
 • Copie decizie de pensionare și cupon de pensie al persoanei cu handicap grav (dacă este cazul)
 • Copie încheiere/sentință civilă pentru persoanele cu handicap psihic adulte care au numit un reprezentant legal
 • Copie B.I./C.I. reprezentat legal
 • Acordul persoanei cu handicap grav sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajarea asistentului personal

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE SOLICITARE A ANCHETEI SOCIALE PENTRU EVALUARE/REEVALUARE PERSOANE CU HANDICAP ADULȚI
 • Copie act de identitate al persoanei cu handicap;
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap si anexă la certificat (pentru persoanele adulte cu handicap care se prezintă la comisie pentru reevaluare)

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE SOLICITARE A ANCHETEI SOCIALE PENTRU EVALUARE/REEVALUARE COPII CU HANDICAP/ COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
 • Copie act de identitate al fiecărui părinte / Reprezentantului legal al minorului / minorei
 • Copie act de identitate al minorului / minorei (certificat de nastere sau carte de identitate)
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap / Certificat de orientare școlară și profesională;
 • Copie hotărâre divorț / copie hotărâre plasament / copie sentință civilă de delegare temporară a autorității părintești (dacă este cazul)
 • Copie certificat deces părinte (dacă este cazul)
 • Copie certificat medical eliberat de medicul specialist

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INDEMNIZAȚIE LUNARĂ
 • Copie act de identitate al persoanei cu handicap grav
 • Copie act de identitate al curatorului/tutorelui (dacă este cazul)
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav, copie program individual de reabilitare și integrare socială și copie anexă la certificat (pentru persoane adulte)
 • copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav și copie plan de abilitare – reabilitare (pentru minori)
 • Copie decizie de pensionare a persoanei cu handicap grav + cupon pensie (dacă este cazul)
 • Copie și original act instituire curatelă / tutela (dacă este cazul)
 • Extras de cont pe numele titularului cererii (dacă se solicită plata indemnzației în cont bancar)

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA ACORDĂRII INDEMNZAȚIEI DE ÎNSOȚITOR
 • Copie act de identitate al persoanei cu handicap grav;
 • Copie act de identitate al curatorului/tutorelui (dacă este cazul)
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav, copie program individual de reabilitare și integrare socială și copie anexă la certificat (pentru persoane adulte)
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav și copie plan de abilitare – reabilitare (pentru minori)
PE CEREREA DE PRELUNGIRE VĂ RUGĂM SĂ MENȚIONAȚI UN NUMĂR DE TELEFON/EMAIL AL TITULARULUI INDEMNIZAȚIEI DE INSOȚITOR

Formulare
 
spacer