Dispozițiile autorității executive

27. Dispoziția nr. 183 din 28.08.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 04.09.2020, ora 09.00, în sala multifuncțională a U.A.T. Bărăganul

26. Dispoziția nr. 182 din 24.08.2020, privind stabilirea și amenajarea locurilor special amenajate pentru afișaj electoral la alegerile locale din anul 2020

25. Dispoziția nr. 179 din 18.08.2020, privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect ”Construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale”

24. Dispoziția nr. 163 din 31.07.2020, privind desemnarea persoanei responsabile de proiectul privind obiectivul ”eficiența energetică și gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminatul public în comuna Bărăganul, județul Brăila”

23. Dispoziția nr. 161 din 24.07.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 31.07.2020, ora. 09.00, în sala multifuncțională a U.A.T. Bărăganul

23. Dispoziția nr. 160 din 24.07.2020, privind constituirea comisiei comunale privind recensământul general agricol din România, runda 2020

22. Dispoziția nr. 151 din 29.06.2020, privind constituirea Comisiei comunei Bărăganul, județul Brăila, pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 + anexă

21. Dispoziția nr. 147 din 24.06.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 30.06.2020, ora 09.00, în sala multifuncțională a U.A.T. Bărăganul

20. Dispoziția nr. 144 din 15.06.2020, privind Constituirea Comisiei de recepție a materialelor consumabile, obiectelor de inventar și mijloacelor fixe la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila

19. Dispoziția nr. 136 din 02.06.2020, privind stabilirea componenței nominale a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bărăganul, județul Brăila

18. Dispoziția nr. 130 din 19.05.2020, privind convocarea Consiliului Local Bărăgnaul, județul Brăila, în ședința ordinară din data de 25.05.2020, ora 09.00, în sala multifuncțională a U.A.T. Bărăganul

17. Dispoziția nr. 129 din 14.05.2020, privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul + Regulament

16. Dispoziția nr. 128 din 08.05.2020, privind convocarea telefonică a Consiliului Local Bărăganul, în ședința de îndată din data de 08.05.2020, ora 09.00

15. Dispoziția nr. 125 din 27.04.2020, privind stabilirea programului de lucru al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul

14. Dispoziția nr. 120 din 24.04.2020, privind constituirea comisiei locale de constatare a pagubelor culturilor agricole la nivelul comunei Bărăganul

13. Dispoziția nr. 113 din 06.04.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință extraordinară din data de 10.04.2020, ora 09.00

12. Dispoziția nr. 109 din 25.03.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru din data de 31.03.2020, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

11. Dispoziția nr. 103 din 18.03.2020, privind constituirea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor - executări silite

10. Dispoziția nr. 89 din 21.02.2020, privind aprobarea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020

9. Dispoziția nr. 86 din 12.02.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru din data de 18.02.2020, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

8. Dispoziția nr. 85 din 10.02.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința extraordinară din data de 14.02.2020, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

7. Dispoziția nr. 27 din 23.01.2020, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru din data de 29.01.2020, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

6. Dispoziția nr. 25 din 21.01.2020, privind stabilirea persoanelor defavorizate care vor beneficia de ajutoare distribuite în cadrul grupului de lucru P.O.A.D. la nivelul U.A.T. Bărăganul

5. Dispoziția nr. 5 din 15.01.2020, privind modificarea numărului de ore prestate de beneficiarii de venit minim garantat

4. Dispoziția nr. 4 din 08.01.2020, privind constituirea grupului de lucru P.O.A.D. 2019-2020

3. Dispoziția nr. 279 din 17.12.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru din data de 23.12.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

2. Dispoziția nr. 272 din 05.12.2019, privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Amenajare, acces și imprejmuire clădire multifunțională”

1. Dispoziția nr. 261 din 22.11.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru din data de 28.11.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

 

 
spacer