Infrastructura

Furnizarea de apă potabilă şi canalizare

Printr- un proiect finanţat de Guvernul României şi cofinanţat de Consiliul Local Bărăganul, s- a realizat o reţea de alimentare cu apă, în lungime totală de peste 42 km, care acoperă întreaga comună, după cum urmează:
- în partea de nord a comunei, în incinta fostului C.A.P., s- a realizat o gospodărie de apă, cu 2 puţuri forate de mare adâncime (120 m), o casă a pompelor şi un rezervor. Gospodăria de apă de aici alimentează zona aflată la nord de calea ferată Buzău - Feteşti;
- în zona Ghenu s- au forat 2 puţuri de mare adâncime (120 m), de unde se trage apa cu pompele de la gospodăria Lenţu, cu rezervor şi o casă a pompelor, în interiorul căreia se mai forează încă un puţ. Această gospodărie alimentează restul comunei, respectiv Doiceşti, Spicu şi Radu Vodă.
După darea în folosinţă, gospodăriile populaţiei se vor putea racorda la reţeaua de alimentare cu apă prin cămine şi apometre individuale.
   Comuna nu dispune de un sistem centralizat de canalizare.

Furnizarea de electricitate şi căldură

Comuna este racordată la reţelele electrice şi are cel mai modern iluminat public din judeţ: 282 lămpi cu vapori de iod, amplasate uniform pe suprafaţa comunei, pe 27,5 Km, cu 6 PT-uri complet automatizate, cu aprindere şi stingere pe bază de program. Reţeaua de iluminat public face faţă necesităţilor. Alimentarea cu caldură este realizată prin sobe şi centrale termice individuale, folosind combustibil solid (lemne).

Telecomunicaţiile

În comună exista Oficiu de Poştă şi Telecomunicaţii. În anul 1999, au fost finalizate lucrarile de modernizare a reţelei de telefonie fixă, prin instalarea unei centrale digitale şi a reţelei aferente, ceea ce a făcut să scadă durata de instalare a unei linii telefonice, telefonia fixă devenind astfel mai uşor accesibilă comunităţii. De menţionat este faptul că în comuna Bărăganul a fost introdusă prima centrală telefonică digitală, din mediul rural, din judeţul Brăila. În prezent, există în comună circa 530 posturi telefonice funcţionale. Durata de instalare a unei linii telefonice este de câteva zile. Centrala telefonică digitală reprezintă o investiţie care rezolvă performant comunicaţia telefonică modernă, capacitatea centralei permiţând conectarea de abonaţi în continuare, precum şi accesul la servicii de e-mail, internet. Televiziunea prin cablu asigură o deschidere largă către viaţa culturală şi politică a Europei şi a restului lumii, fiind realizată în comună de firma S.C DIGITAL CATV Pogoanele. În localitatea Bărăganul, firma are un număr de 120 abonaţi. Cea mai mare parte a populaţiei a renunţat la recepţia terestră a programelor TV, mulţi fiind abonaţi ai firmelor de TV prin satelit, servicii oferite de firmele Dolce, DigiTV, UPC, BoomTV şi altele.

Internet - asigurat de S.C ARTELECOM S.R.L, precum şi de S.C DIGITAL CATV Pogoanele.

Serviciile de comunicaţie mobilă - ORANGE, VODAFONE, COSMOTE, şi, mai nou, RDS - RCS, cu relee de retransmisie în Bărăganul, acoperă arealul comunei şi al comunităţilor învecinate, aliniind localitatea la zonele acoperite cu toate mijloacele comunicaţiilor moderne.

Transportul în comun şi reţeaua de drumuri

Transportul rutier

Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de Drumul European E584 Brăila – Slobozia, pe o distanţă de 86 Km. Comuna dispune de 35,5 Km de drumuri, din care modernizate (asfaltate) 22 Km, restul pietruite. Localitatea nu dispune de autogară, dar are 5 staţii auto pentru călători; nu dispune de unitate de transport rutier. Transportul persoanelor se realizează cu autoturisme proprii, autobuze şi microbuze (maxi-taxi), care fac oprire şi în comuna Bărăganul, pe rutele: Brăila-Ciocile, Brăila- Mihai Bravu,Brăila – Slobozia, Brăila – Bucureşti. Menţionăm că localitatea Bărăganul se află la o distanţă de 200 Km de Municipiul Bucureşti.

Transportul feroviar

Comuna Bărăganul are gară CFR importantă şi 24,8 Km de cale ferată, pe ruta Făurei – Feteşti. Aceasta este cale ferată dublă, electrificată, şi serveşte la transportul de călători şi mărfuri.

 
spacer