Infrastructura

Furnizarea de apă potabilă şi canalizare

Printr-un proiect finanţat de Guvernul României şi cofinanţat de Consiliul Local Bărăganul, s- a realizat o reţea de alimentare cu apă, în lungime totală de peste 42 km, care acoperă întreaga comună.
Alimentarea gospodăriilor branșate la această rețea, se realizează de la stația de pompare Victoria.
Comuna nu dispune de un sistem centralizat de canalizare.

Furnizarea de electricitate şi căldură

Comuna este racordată la reţelele electrice şi are un sistem modern de iluminat stradal format din: 500 corpuri de iluminat cu tehnologia led(proiect implementat în cursul anului 2018) și 260 lămpi cu vapori de iod, amplasate uniform pe suprafaţa comunei, pe 27,5 Km, cu 8 PT-uri complet automatizate, cu aprindere şi stingere pe bază de program. Reţeaua de iluminat public face faţă necesităţilor. Alimentarea cu caldură este realizată prin sobe şi centrale termice individuale, folosind combustibil solid (lemne).

Telecomunicaţiile

În comună exista Oficiu de Poştă şi Telecomunicaţii. În anul 1999, au fost finalizate lucrarile de modernizare a reţelei de telefonie fixă, prin instalarea unei centrale digitale şi a reţelei aferente, ceea ce a făcut să scadă durata de instalare a unei linii telefonice, telefonia fixă devenind astfel mai uşor accesibilă comunităţii. De menţionat este faptul că în comuna Bărăganul a fost introdusă prima centrală telefonică digitală, din mediul rural, din judeţul Brăila. Televiziunea prin cablu asigură o deschidere largă către viaţa culturală şi politică a Europei şi a restului lumii, fiind realizată în comună de diferiți furnizori precum Digi (RCS-RDS) ORANGE, TELEKOM etc.

Internet - asigurat de S.C ARTELECOM S.R.L, precum şi de DIGI (RCS-RDS).

Serviciile de comunicaţie mobilă - ORANGE, VODAFONE, TELEKOM, şi, mai nou, RDS - RCS, cu relee de retransmisie în Bărăganul, acoperă arealul comunei şi al comunităţilor învecinate, aliniind localitatea la zonele acoperite cu toate mijloacele comunicaţiilor moderne.

Transportul în comun şi reţeaua de drumuri

Transportul rutier

Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de Drumul European E584 Brăila – Slobozia, pe o distanţă de 86 Km. Comuna dispune de 35,5 Km de drumuri, din care modernizate (asfaltate) 22 Km, restul pietruite. Localitatea nu dispune de autogară, dar are 7 staţii auto pentru călători; nu dispune de unitate de transport rutier. Transportul persoanelor se realizează cu autoturisme proprii, autobuze şi microbuze (maxi-taxi), care fac oprire şi în comuna Bărăganul, pe rutele: Brăila-Ciocile, Brăila- Mihai Bravu,Brăila – Slobozia, Brăila – Bucureşti. Menţionăm că localitatea Bărăganul se află la o distanţă de 200 Km de Municipiul Bucureşti.

Transportul feroviar

Comuna Bărăganul are gară CFR importantă şi 24,8 Km de cale ferată, pe ruta Făurei – Feteşti. Aceasta este cale ferată dublă, electrificată, şi serveşte la transportul de călători şi mărfuri.

 
spacer