Agricultura

Comuna Bărăganul se află în centrul Câmpiei Române şi este o zonă bogată agricol. Aceasta dispune de o suprafaţă agricolă de 5894 ha teren arabil. Terenurile agricole din teritoriu sunt cernoziomuri, cuprinse în categoria I de fertilitate. Pe aceste terenuri se cultivă: cereale şi plante tehnice. Sectorul zootehnic este format din ferme și gospodăriile populaţiei, care deţin în total: 188 vaci, 4201 oi, 1428 capre, 84 cai, 415 porci, 1100 păsări și 640 familii albine.

Patru societăţi agricole, S.C. VITAMIL S.R.L, S.C AGROSILVAL S.R.L, S.C. AGROAVMAR S.R.L. și S.C. AGROPROVENS S.A. produc seminţe pentru nevoile proprii şi pentru vânzare. Situaţia economică a comunei Bărăganul este strâns legată de situaţia economiei naţionale. Activitatea întreprinzătorilor mici şi mijlocii se desfăşoară în condiţii destul de vitrege, fiind influenţată de caracterul activităţii economice din zona preponderent agricolă şi de posibilităţile financiare de care pot dispune. În prezent, în localitate îşi desfăşoară activitatea 53 de agenţi economici ( 32 S.R.L, 4 P.F, 15 I.I și 2 S.A).

Domeniile de activitate ale acestor agenţi economici sunt strâns legate de cultivarea pământului, creşterea animalelor şi prestarea de servicii agricole. O pondere însemnată o au însă şi activităţile de comerţ cu produse alimentare şi industriale.

 
spacer