Agricultura

Comuna Bărăganul se află în centrul Câmpiei Române şi este o zonă bogată agricol. Aceasta dispune de o suprafaţă agricolă de 6892 ha teren, din care 6892 ha se află în zona de amenajări pentru irigat. Terenurile agricole din teritoriu sunt cernoziomuri, cuprinse în categoria I de fertilitate. Pe aceste terenuri se cultivă: cereale şi plante tehnice. Sectorul zootehnic este bine dezvoltat la gospodăriile populaţiei, care deţine 336 vaci, 209 bovine tineret femel, 250 bovine tineret mascul, ovine 3500, tineret ovine 390, capre 630, cabaline 743, porci 1130, păsări 28 750, familii albine 115.

Două societăţi agricole, S.C. VITAMIL S.A şi S.C AGROSILVAL produc seminţe pentru nevoile proprii şi pentru vânzare, iar una are cea mai mare fermă de struţi din ţară - S.C AGROPROVENS S. A. Situaţia economică a comunei Bărăganul este strâns legată de situaţia economiei naţionale, care se află într- o perioadă de restructurare şi reforme economice. Activitatea întreprinzătorilor mici şi mijlocii se desfăşoară în condiţii destul de vitrege, fiind influenţată de caracterul activităţii economice din zona preponderent agricolă şi de posibilităţile financiare de care pot dispune. În prezent, în localitate îşi desfăşoară activitatea 55 de agenţi economici din care: 27 sunt comercianţi, 4 agenţi agricoli, 20 prestatori de servicii, 4 agenţi de mică producţie ( 41 S.R.L, 11 P.F şi 3 A.F).

Domeniile de activitate ale acestor agenţi economici sunt strâns legate de cultivarea pământului, creşterea animalelor şi prestarea de servicii agricole. O pondere însemnată o au însă şi activităţile de comerţ cu produse alimentare şi industriale. Cei mai importanţi agenţi economici sunt: S.C AGROPROVENS S.A - agricultură, creşterea păsărilor ecologic şi struţi, precum şi S.C HAYAN S. R.L., îngrăşare şi comercializare animale (oi şi mânzaţi). 

 
spacer