Formulare online

CERERE şi DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri familiilor şi persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutorul social stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
PDF descarcă document (PDF)

 
spacer