Proiecte
Nr. Crt. Denumire investiție Anul începerii Anul realizării Sursă fonduri
Observații
16.
Construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale 2020

Surse proprii + Consiliul Județean Brăila

În derulare

 

15.
Etapa a doua a Programului Național de Cadastru și Carte Funciara prin care se va realiza înregistrarea sistematică a terenului extravilan în sectoarele cadastrale 1, 4, 7 și 14. Valoarea totala a contractului de finanțare este de 135.000 lei 2020

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.) În derulare
14.
Prima etapă a Programului         Național de Cadastru și Carte Funciara, prin care s-a realizat înregistrarea sistematică în sectoarele cadastrale 3 și 13, cuprinzând un numar de 964 imobile, cu o suprafață totala de 2010 h.a. 2019
2020
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.) Finalizat
13.
Eficiență energetică și gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminatul public în comuna Bărăganul, județul Brăila Modernizarea constă în achiziționarea a 291 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED 2020

Autoritatea Fondului pentru Mediu. În derulare
12.
Semnalizarea rutieră în comună 2020
2020
Surse proprii Finalizat
11.
Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Bărăganul, județul Brăila 2020

P.O.I.M. În derulare
10.
Rețea de internet wi-fi gratuit (wifi4eu), în comuna Bărăganul, județul Brăila 2020
2020
Agenția executivă pentru inovare și retele Finalizat
9.
Achiziționare cupă pentru material greu 2020
2020
Surse proprii Finalizat
8.
Achiziționare încărcător frontal articulat cu braț telescopic