Autorizații de construire

2022

Nr.

Crt.

Autorizatie

Construire nr.-data

Nume

solicitant

Lucrări

autorizate

Adresă

lucrări

Durata de

executie

1.

Nr. 01.

Din

31.01.2022

MILEA FĂNUȚ

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Com. Bărăganul

Str.Dudești , Nr.5

12 luni

2.

Nr.02.

Din

24.03.2022

S.C. Dan&Cip S.R.L.

CONSTRUIRE BIROURI , GRUP SANITAR , MAGAZIE ȘI TERASĂ

Com. Bărăganul

Str. Doicești , Nr.7

12 luni

3.

Nr. 03.

Din

24.03.2022

PETRE DAN

PETRE CRISTINA-AMELIA

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Com

Bărăganul , str. Liliacului

Nr.2 lot.2

12 luni

4.

Nr. 04.

Din

04.04.2022

COMUNA BĂRĂGANUL

Continuare lucrări ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BĂRĂGANUL , JUDEȚUL BRĂILA ,,

Com. Bărăganul ,

STRĂZI

12 luni

5.

Nr. 05.

Din

09.08.2022

COMUNA BĂRĂGANUL

EXTINDERE CORP C.1 – SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

Com. Bărăganul

Str. Victoriei , Nr.19

12 luni

 
spacer