Hotărârile autorității deliberative

64. H.C.L. nr. 64 din 19.11.2021, privind asigurarea finanțării de la bugetul local al UAT Bărăganul, a categoriilor de cheltuieli care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin program, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

63. H.C.L. nr. 63 din 19.11.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați, potrivit devizului general defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

62. H.C.L. nr. 62 din 19.11.2021, privind aprobarea proiectului ”Reabilitare pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei clădire dispensar - comuna Bărăganul, județul Brăila”

61. H.C.L. nr. 61 din 19.11.2021, privind aprobarea proiectului ”Reabilitare pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei clădire primărie - comuna Bărăganul, județul Brăila”

60. H.C.L. nr. 60 din 05.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția ”Modernizare străzi locale în comuna Bărăganul, județul Brăila”

59. H.C.L. nr. 59 din 05.11.2021, privind aprobarea revocarii H.C.L. nr. 56 din 04.11.2021

57. H.C.L. nr. 57 din 04.11.2021, privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Bărăganul, județul Brăila”

56. H.C.L. nr. 56 din 04.11.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția ”Modernizare străzi locale în comuna Bărăganul, județul Brăila”

55. H.C.L. nr. 55 din 25.10.2021, privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bărăganul, județul Brăila

54. H.C.L. nr. 54 din 25.10.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local

53. H.C.L. nr. 53 din 25.10.2021, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2021

52. H.C.L. nr. 52 din 24.09.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2021

51. H.C.L. nr. 51 din 24.09.2021, privind asigurarea finanțării din bugetul local al U.A.T. Bărăganul, a categoriilor de cheltuieli care nu sunt finanțate de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul, județul Brăila”

50. H.C.L. nr. 50 din 24.09.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul, județul Brăila”

49. H.C.L. nr. 49 din 31.08.2021, privind aprobarea unui contract de susținere financiară începând cu 1 septembrie 2021 și a cheltuielilor ce se pot finanța din bugetul local, pentru Clubul sportiv organizat ca asociație fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, cu denumirea ”Asociația sportivă Voința Bărăganul”

48. H.C.L. nr. 48 din 31.08.2021, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2021 și reorganizarea structurii organizatorice a compartimentelor funcționale ce formează aparatul de specialitate al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

47. H.C.L. nr. 47 din 31.08.2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

46. H.C.L. nr. 46 din 30.07.2021, privind aprobarea anulării creanței fiscale, reprezentând debitul restant în sumă de 12.500,00 lei, amenzi contravenționale, ale numitei Alli Elena, persoană fizică decedată

45. H.C.L. nr. 45 din 30.07.2021, privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestru I al anului 2021

44. H.C.L. nr. 44 din 30.07.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

43. H.C.L. nr. 43 din 30.07.2021, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2021

42. H.C.L. nr. 42 din 14.07.2021, privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Bărăganul, județul Brăila

41. H.C.L. nr. 41 din 14.07.2021, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul prin consiliul local Bărganul, cu județul Brăila prin consiliul județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de construire piață agroalimentară comuna Bărăganul, județul Brăila

40. H.C.L. nr. 40 din 14.07.2021, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul prin consiliul local Bărăganul, cu județul Brăila, prin consiliul județean Brăila pentru cofinanțarea continuării lucrărilor de construire cladire multifuncțională pentru servicii sociale

39. H.C.L. nr. 39 din 14.07.2021, privind aprobarea devizului general de lucări și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Construire piață agroalimentară comuna Bărăganul, județul Brăila”

38. H.C.L. nr. 38 din 14.07.2021, privind aprobarea devizului general de lucrări, actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările rămase de executat la obiectivul de investiții ”Construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale”

37. H.C.L. nr. 37 din 14.07.2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară de îndată, desfășurată în data de 14.07.2021

36. H.C.L. nr. 36 din 29.06.2021, privind constituirea la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, a echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

35. H.C.L. nr. 35 din 29.06.2021, privind aprobarea Regulamentul de utilizare al microbuzului școlar

34. H.C.L. nr. 34 din 29.06.2021, privind aprobarea revocării H.C.L. Bărăganul, județul Brăila, nr. 27 din 18.05.2021

33. H.C.L. nr. 33 din 29.06.2021, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

32. H.C.L. nr. 32 din 26.05.2021, privind aprobarea modificării H.C.L. Bărăganul nr. 13/16.02.2021, prin rectificarea preambulului acesteia

31. H.C.L. nr. 31 din 26.05.2021, privind aprobarea ”Planului de asigurare cu resurse umane, materile și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021 al comunei Bărăganul”

30. H.C.L. nr. 30 din 26.05.2021, privind aprobarea înființării serviciului voluntar pentru situații de urgență

29. H.C.L. nr. 29 din 26.05.2021, privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2021

28. H.C.L. nr. 28 din 26.05.2021, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

27. H.C.L. nr. 27 din 18.05.2021, privind aprobarea finanțării din bugetul local al comunei Bărăganul, a cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor

26. H.C.L. nr. 26 din 18.05.2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioada de 3 luni

25. H.C.L. nr. 25 din 20.04.2021, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local Bărăganul, județul Brăila

24. H.C.L. nr. 24 din 20.04.2021, privind aprobarea statutului U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

23. H.C.L. nr. 23 din 20.04.2021, privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Radu Vodă

22. H.C.L. nr. 22 din 22.04.2021, privind aprobarea bugetului local

21. H.C.L. nr. 21 din 02.04.2021, privind suplimentarea numărului de burse de merit, pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, din comuna Bărăganul, județul Brăila, în anul școlar 2020-2021

20. H.C.L. nr. 20 din 02.04.2021, privind aprobarea caietului de sarcini nr. 1680 din 23.03.2021

19. H.C.L. nr. 19 din 02.04.2021, privind aprobarea raportului de evaluare nr. 1307/1 din 09.03.2020

18. H.C.L. nr. 18 din 03.03.2021, privind aprobarea Actului Adițional nr. 24, privind modificarea și completarea unor prevederi ale Dispozițiilor Generale, în baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021-2025

17. H.C.L. nr. 17 din 03.03.2021, privind modificarea hotărârii nr. 10 din 14.02.2020 a C.L. Bărăganul, județul Brăila

16. H.C.L. nr. 16 din 03.03.2021, privind modificarea hotărârii nr. 16 din 18.02.2020 a C.L. Bărăganul, județul Brăila

15. H.C.L. nr. 15 din 03.03.2021, privind modificarea hotărârii nr. 8 din 14.02.2020 a C.L. Bărăganul, județul Brăila

14. H.C.L. nr. 14 din 03.03.2021, privind modificarea hotărârii nr. 7 din 14.02.2020 a C.L. Bărăganul județul Brăila

13. H.C.L. nr. 13 din 16.02.2021, privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren aparținând asociației ”Cărări de Bărăgan”

12. H.C.L. nr. 12 din 16.02.2021, privind aprobarea Planului anual de acțiune, privind serviciile sociale, la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, pentru anul 2021

11. H.C.L. nr. 11 din 16.02.2021, privind stabilirea și aprobarea taxei speciale de salubrizare în comuna Bărăganul, județul Brăila, pentru anul 2021

10. H.C.L. nr. 10 din 16.02.2021, privind împuternicirea primarului comunei Bărăganul, județul Brăila, de a reprezenta U.A.T. comuna Bărăganul, în cadrul Asociației GAL Danubius Ialomița - Brăila și în organele statuare ale acesteia

9. H.C.L. nr. 9 din 16.02.2021, privind aprobarea plății cuantumului cotizației anuale de membru al A.D.I.U.P. ”BRĂILA GAZ” de către U.A.T. Bărăganul, județul Brăila pentru anul 2021

8. H.C.L. nr. 8 din 16.02.2021, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

7. H.C.L. nr. 7 din 28.01.2021, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, județul Brăila, care vor funcționa în anul școlar 2021-2022

6. H.C.L. nr. 6 din 28.01.2021, privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2020

5. H.C.L. nr. 5 din 28.01.2021, privind aprobarea, pentru anul 2021, la nivelul U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, a planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru beneficiarii de venit minim garantat

4. H.C.L. nr. 4 din 28.01.2021, privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației rromilor în anul 2021

3. H.C.L. nr. 3 din 28.01.2021, privind stabilirea locurilor de pe raza U.A.T. Bărăganul, în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

2. H.C.L. nr. 2 din 28.01.2021, privind anularea creanței fiscale, reprezentând debitul restant în sumă de 30.484 lei, amenzi contravenționale, ale numitului Radu Nicolae, persoană fizică decedată

1. H.C.L. nr. 1 din 28.01.2021, privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2020


58. H.C.L. nr. 66 din 22.12.2020, privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire și achiziție a produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României, în anii școlari 2021-2023

57. H.C.L. nr. 65 din 22.12.2020, privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare pentru anul 2021

56. H.C.L. nr. 64 din 22.12.2020, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor din comuna Bărăganul, actualizat și completat, pentru anul 2021

55. H.C.L. nr. 63 din 22.12.2020, privind aprobarea dării în folosință gratuită a mijlocului fix ”microbuz pentru transportul elevilor” din gestiunea U.A.T. Bărăganul, în gestiunea școlii gimnaziale Bărăganul

54. H.C.L. nr. 62 din 22.12.2020, privind aprobarea inventarului și actualizării valorilor bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Bărăganul

53. H.C.L. nr. 61 din 22.12.2020, privind aprobarea inventarului și actualizării valorilor bunurilor aparținând domeniului public al comunei Bărăganul

52. H.C.L. nr. 60 din 22.12.2020, privind împuternicirea domnului primai Daniel - Mihail Sandu pentru utilizarea excedentului ce se va înregistra la finele anului 2020

51. H.C.L. nr. 59 din 22.12.2020, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2020

50. H.C.L. nr. 58 din 22.12.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

49. H.C.L. nr. 57 din 02.12.2020, privind desemnarea mandatarului de drept a U.A.T. Bărăganul și acordarea unui mandat special primarului comunei Bărăganul pentru a semna actele adiționale la contractele de asociere cu C.J. Brăila

48. H.C.L. nr. 56 din 25.11.2020, privind desemnarea reprezentantului de drept în Adunarea Generală a ADI „ECO DUNĂREA” Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri

47. H.C.L. nr. 55 din 25.11.2020, privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bărăganul, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică ”BRĂILA GAZ”

46. H.C.L. nr. 54 din 25.11.2020, privind desemnarea reprezentantului de drept în Adunarea Generală a Asociției de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri

45. H.C.L. nr. 53 din 25.11.2020, privind stabilirea condițiilor, situațiilor, cuantumului și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență, din bugetul local al U.A.T. Bărăganul

44. H.C.L. nr. 52 din 25.11.2020, privind aprobarea împuternicirii domnului primar Sandu Daniel-Mihail, în vederea semnării la biroul notarial a documentelor de alipire a terenului în suprafață de 1131 m.p. amplasat în Cvartal 54, Parcela 1079/2, str. Prunului nr. 7B, cu terenul în suprafață de 1131 m.p. amplasat in Cvartal 54, parcela 1079/3. str. Prunului, nr. 7A

43. H.C.L. nr. 51 din 25.11.2020, privind aprobarea împuternicirii domnului Sandu Daniel-Mihail, primarul comunei Bărăganul, în vederea semnării la biroul notarial a contractului de vânzare cumparare a terenului în suprafață de 1577 m.p. situat în Tarla 19, Parcela 41/1, ce aparține domeniului privat al comunei Bărăganul

42. H.C.L. nr. 50 din 25.11.2020, privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, în anul școlar 2020-2021

41. H.C.L. nr. 49 din 25.11.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

40. H.C.L. nr. 48 din 02.11.2020, privind alegerea viceprimarului comunei Bărăganul, județul Brăila

39. H.C.L. nr. 47 din 02.11.2020, privind organizarea la nivelul consiliului local Bărăganul, a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

38. H.C.L. nr. 46 din 02.11.2020, privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

37. H.C.L. nr. 45 din 16.10.2020, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020 și reorganizarea structurii organizatorice a compartimentelor funcționale ce formeaza aparatul de specialitate al primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

36. H.C.L. nr. 43 din 21.09.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2020

35. H.C.L. nr. 41 din 04.09.2020, privind aprobarea raportului de evaluare nr. 4891 din 14.08.2020 pentru terenul situat în comuna Bărăganul, Tarla 19, Parcela 41/1 aparținând domeniului privat al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

34. H.C.L. nr. 40 din 04.09.2020, privind aprobarea vânzării directe a terenului situat în comuna Bărăganul, Tarla 19, Parcela 41/1 aparținând domeniului privat al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

33. H.C.L. nr. 39 din 04.09.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bărăganul, județul Brăila, pe anul 2020

32. H.C.L. nr. 37 din 31.07.2020, privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2020

31. H.C.L. nr. 36 din 31.07.2020, privind aprobarea investiției ”Eficiența energetică și gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminatul public în comuna Bărăganul, județul Brăila”

30. H.C.L. nr. 35 din 31.07.2020, privind modificarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020

29. H.C.L. nr. 34 din 31.07.2020, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020

28. H.C.L. nr. 33 din 30.06.2020, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Bărăganul, în adunarea generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică ”BRĂILA GAZ”, la care comuna este membru asociat

27. H.C.L. nr. 32 din 30.06.2020, privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Bărăganul, județul Brăila

26. H.C.L. nr. 31 din 30.06.2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul

25. H.C.L. nr 29 din 25.05.2020, privind aprobarea alocării terenului situat pe strada Victoriei nr. 7A, în vederea stocării temporare a deșeurilor inerte

24. H.C.L. nr. 28 din 25.05.2020, privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2020

23. H.C.L. nr. 27 din 25.05.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020

22. H.C.L. nr. 26 din 25.05.2020, privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

21. H.C.L. nr. 25 din 08.05.2020, privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bărăganul, județul Brăila

20. H.C.L. nr. 24 din 10.04.2020, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul pentru cofinanțarea valorii achiziției serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate - gaze naturale

19. H.C.L. nr. 23 din 10.04.2020, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale

18. H.C.L. nr. 22 din 10.04.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Construire clădire multifuncțională pentru servicii sociale”

17. H.C.L. nr. 21 din 31.03.2020, privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

16. H.C.L. nr. 19 din 31.03.2020, privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020, al comunei Bărăganul

15. H.C.L. nr. 18 din 31.03.2020, privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Bărăganul, pe anul 2020

14. H.C.L. nr. 16 din 18.02.2020, privind aprobarea planului anual de evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020

13. H.C.L. nr. 15 din 18.02.2020, privind aderarea comunei Măxineni la A.D.I.U.P. ”Brăila Gaz”

12. H.C.L nr. 14 din 18.02.2020, privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2019

11. H.C.L. nr. 13 din 18.02.2020, privind aprobarea bugetului local și bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020

10. H.C.L. nr. 12 din 14.02.2020, privind aprobarea aderării comunei Roșiori la A.D.I.U.P. ”BRĂILA GAZ”

9. H.C.L. nr. 11 din 14.02.2020, privind exprimarea acordului privind retragerea comunei Tichilești din A.D.I.U.P. ”BRĂILA GAZ”

8. H.C.L. nr. 10 din 13.02.2020, privind aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către U.A.T. Bărăganul în proiectul Regional de Dezvoltare a Infratructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020

7. H.C.L. nr. 9 din 14.02.2020, privind punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor care se vor realiza în comuna Bărăganul

6. H.C.L. nr. 8 din 14.02.2020, privind aprobarea listei de investiții prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a listei de investiții prioritare pe sistemele de apă uzată care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în perioada 2014-2020

5. H.C.L. nr. din 14.02.2020, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru U.A.T. Bărăganul

4. H.C.L. nr. 6 din 29.01.2020, privind aderarea comunei Ulmu la A.D.I.U.P.  ”BRĂILA GAZ”

3. H.C.L. nr. 3 din 29.01.2020, privind aprobarea planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor în anul 2020

2. H.C.L. nr. 2 din 29.01.2020, privind aprobarea pentru anul 2020 a planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat

1. H.C.L. nr 1 din 29.01.2020, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale actualizat și completat pentru anul 2020

 


12. H.C.L. nr. 64 din 23.12.2019, privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenuri, clădiri, construcții speciale și bunuri mobile din inventarul domeniului public și domeniului privat al U.A.T. Bărăganul

 

11. H.C.L nr. 63 din 23.12.2019, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Bărăganul, pentru anul școlar 2020-2021

10. H.C.L. nr. 61 din 23.12.2019, privind avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila;Mandatarea reprezentantului legal pentru a semna documentele menționate și mandatarea Asociației pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului

9. H.C.L. nr. 60 din 23.12.2019, privind completarea H.C.L. Bărăganul nr. 44/2019-deșeuri

8. H.C.L. nr. 59 din 23.12.2019, privind aprobarea pentru anul 2020 a planului de ocupare a funcțiilor publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul

7. H.C.L. nr. 58 din 23.12.2019, privind aprobarea anulării creanțelor fiscale în cuantum de maxim 10 lei la data de 31.12.2019

6. H.C.L. nr. 57 din 23.12.2019, privind regulamentului de vanzare la licitație publică a bunurilor imobile executate silit

5. H.C.L. nr. 56 din 23.12.2019, privind împuternicirea domnului primar Bivolaru Victor pentru utilizarea excedentului ce se va inregistra la finele anului 2019

4. H.C.L. nr. 55 din 23.12.2019, privind aprobarea rectificării bugetului localpe anul 2019

3. H.C.L. nr. 54 din 23.12.2019, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2019

2. H.C.L. nr. 52, din 28.11.2019, privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018

1. H.C.L. nr. 51, din 28.11.2019, privind aprobarea R.O.F. a Consiliului Local Bărăganul, județul Brăila

 

 
spacer