Principalele instituţii

Principalele instituţii din comuna Bărăganul sunt:

Unităţi pentru administraţie:

  • Primărie în localitatea Bărăganul.

Unităţi pentru învăţământ :

Școala gimnazială Bărăganul, unitate cu personalitate juridică, care are ca structură gradinița cu program normal Bărăganul
Școala gimnazială Bărăganul funcționează în 2 locații, ambele fiind autorizate ISU și sanitare, reabilitate, grupuri sanitare interioare, încalzire cu centrala termica pe lemne, după cum urmează:

  • Locația din str. Doicești nr. 133, este împarțită în 5 săli de clasă, o cancelarie și un cabinet de documentare și informare

În această locație, funcționează 5 clase de învățământ primar, cu un numar de 115 elevi, înscriși la începutul anului școlar 2020-2021, 5 cadre didactice calificate și personal propriu de îngrijire

  • Locația din str. Doicești nr. 67, este împărțită în 5 săli de clasă, o cancelarie, cabinet de informatică și secretariat

 

În această locație, funcționează 5 clase de învățământ de gimnaziu, cu 101 elevi înscriși la începutul anului școlar 2020-2021, 12 cadre didactice calificate și personal propriu de îngrijire

Grădinița cu program normal Bărăganul funcționează în 2 locații după cum urmează:

  • În locația din str. Doicești, nr. 138, funcționeaza 2 grupe de elevi preșcolari, cu 32 elevi înscriși la începutul anului școlar 2020-2021, 2 cadre didactice calificate, personal propriu de îngrijire, grupuri sanitare interioare, încalzire cu sobe pe lemne.
  • În locație din str. Mare, nr. 1, funcționează 2 grupe de elevi preșcolari, cu 30 de elevi înscriși la începutul anului școlar 2020-2021, 2 cadre didactice calificate, personal propriu de îngrijire, grupuri sanitare interioare, încalzire cu sobe pe lemne.

Atât la şcoli, cât şi la grădiniţe s- au amenajat spaţii verzi, iar la grădiniţe şi locuri de joacă, cu fonduri obţinute printr- un proiect european şi cu participarea Primăriei.

Unităţi culturale:

  • Un cămin cultural cu 112 de locuri, rabilitat în anul 2011, în care funcţionează şi o bibliotecă cu peste 10 000 volume.

Unităţi de cult:

  • Biserica Ortodoxă "Sf. Treime", în parohia Doiceşti şi Biserica Ortodoxă "Sf. Nicolae", în parohia Radu Vodă, precum şi biserici Adventistă şi Baptistă.
 
spacer