Principalele instituţii

Principalele instituţii din comuna Bărăganul sunt:

Unităţi pentru administraţie:

  • Primărie în localitatea Bărăganul.

Unităţi pentru învăţământ :

  • Şcoala Nr.1, cu clasele I-VIII are 6 săli de clasă, în care învaţă 139 elevi şi predau 4 învăţători şi 6 profesori, ce au norma de bază în unitate. Dispune de un Cabinet de Documentare şi Informare, un cabinet de geografie şi cabinet A.E.L. Construcţia necesită reabilitare.
  • În cadrul Şcolii Nr. 1, unitate cu personalitate juridică, funcţionează Grădiniţa Nr. 1, cu un efectiv de 45 de copii, în 2 grupe, şi 2 educatoare, precum şi 1 grupă combinată la Radu Vodă, cu 22 copii şi 1 educatoare. Grădiniţa Nr. 1 funcţionează într- un local parţial reabilitat, lipsindu- i grupul sanitar, precum şi o centrală termică. Grupa combinată de la Radu Vodă funcţionează în clădirea anexă a fostei Şcoli Nr. 3, clădire veche, care are nevoie de reabilitare.
  • Şcoala Nr.2, cu clasele I-VIII are 8 săli de clasă, în care învaţă 175 elevi şi predau 4 învăţători şi 6 profesori, cu norma de bază în unitate. Şcoala dispune de un cabinet A.E.L. Localul necesită, de asemenea, reabilitare.
  • Din structura Şcolii Nr. 2 face parte Grădiniţa Nr. 2, în care funcţionează 2 grupe cu 42 de copii, şi 2 educatoare, precum şi 1 grupă combinată la Spicu, cu 17 copii şi 1 educatoare. Proiectul de reabilitare a localului Grădiniţei Nr. 2 este în derulare, în cea mai mare parte fiind finalizat. Grupa combinată de la Spicu funcţionează în local propriu, vechi, nereabilitat.
  • Atât la şcoli, cât şi la grădiniţe s- au amenajat spaţii verzi, iar la grădiniţe şi locuri de joacă, cu fonduri obţinute printr- un proiect european şi cu participarea Primăriei.

Unităţi culturale:

  • Un cămin cultural cu 350 de locuri, care necesită renovare, în care funcţionează şi o bibliotecă cu peste 10 000 volume.

Unităţi de cult:

  • Biserica Ortodoxă "Sf. Treime", în parohia Doiceşti şi Biserica Ortodoxă "Sf. Nicolae", în parohia Radu Vodă, precum şi biserici Adventistă şi Baptistă.
 
spacer