Mediul

Calitatea aerului

Din datele de la Agenţia de Protecţia Mediului rezultă că nu există surse majore de poluare, neexistând activitate industrială importantă în zonă.

Calitatea apei

Din totalul gospodăriilor aflate pe raza comunei Bărăganul, 73% sunt branșate la sistemul de alimentare cu apa potabilă alimentat de la stația de pompare Victoria, iar 23% din acestea își asigură necesarul de apă, din fântânile proprii.Apele freatice de mică adâncime de pe teritoriul comunei Bărăganul nu îndeplinesc condiţiile STAS de potabilitate, conţinând sulfuri şi cloruri, în schimb apele de adâncime pot fi folosite ca surse de apă potabilă.Din datele furnizate de Agenţia de Protecţia Mediului, sursele de poluare a apei provin de la populaţie, crescătoriile de animale şi sunt materializate prin substanţe organice. Impactul acestora asupra calităţii apelor este mediu.

Tratamentul deşeurilor solide şi facilităţile de colectare

Conform ultimelor reglementări, vechile platforme de gunoi au fost desfiinţate. Gunoiul de grajd, după fermentare în gospodăriile individuale, se poate împrăştia pe terenurile agricole, deţinute în proprietate, ca îngrăşământ natural. Pentru colectarea ambalajelor din materiale plastice (PET), au fost create ţarcuri de colectare în 7 puncte de interes. În colaborare cu Consiliul Judeţean Brăila, pentru colectarea gunoiului menajer, s- a înfiinţat un centru de tranzit, care va colecta acest tip de deşeuri stocate în gospodăriile individuale, periodic, prin Serviciul de salubrizare.

Oportunităţi pentru investitori – terenuri/clădiri

Comuna Bărăganul dispune atât de terenuri, cât şi de clădiri, care pot fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori, care ar putea, prin dezvoltarea propriilor afaceri, să creeze noi locuri de muncă. Primăria administrează peste 647 ha teren, care este islaz. Spaţiile rămase de la fostul IAS şi fostul CAP sunt parţial folosite şi ar putea fi puse la dispoziţia oamenilor de afaceri care ar dori să investească în localitatea Bărăganul.

Poluarea sonoră

Poluarea fonică se datorează traficului auto de pe drumul European E584, dar şi traficului feroviar.

Educaţie

Pe raza comunei Bărăganul funcţionează o şcoală generală, în 2 locații, cu un număr de 216 elevi, 12 profesori, 5 învăţători, o grădiniţă, în 2 locații cu un număr de 62 copii și 4 educatoare.

Sănătate publică

În localitate funcţionează un cabinet medical privat, cu un medic pediatru şi 2 asistente, din care una la primărie. Există două farmacii pentru uz uman şi una pentru uz veterinar, toate private şi un cabinet veterinar particular, concesionat, cu un medic veterinar.

2. Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul primăriei comunei Bărăganul, pe anul 2021

1. Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul primăriei comunei Bărăganul, pe anul 2020

 
spacer