Mediul

Calitatea aerului

Din datele de la Agenţia de Protecţia Mediului rezultă că nu există surse majore de poluare, neexistând activitate industrială importantă în zonă.

Calitatea apei

Doar o treime din locuitorii comunei au apă potabilă asigurată de la fântânile proprii, sau de la cele 2 reţele funcţionale, restul fântânilor au nitraţi şi nitriţi în cantităţi variabile. Apele freatice de mică adâncime de pe teritoriul comunei Bărăganul nu îndeplinesc condiţiile STAS de potabilitate, conţinând sulfuri şi cloruri, în achimb apele de adâncime pot fi folosite ca surse de apă potabilă. Din datele furnizate de Agenţia de Protecţia Mediului, sursele de poluare a apei provin de la populaţie, crescătoriile de animale şi sunt materializate prin substanţe organice. Impactul acestora asupra calităţii apelor este mediu.

Tratamentul deşeurilor solide şi facilităţile de colectare

 Conform ultimelor reglementări, vechile platforme de gunoi au fost desfiinţate. Gunoiul de grajd, după fermentare în gospodăriile individuale, se poate împrăştia pe terenurile agricole, deţinute în proprietate, ca îngrăşământ natural. Pentru colectarea deşeurilor feroase, în localitate există 1 centru de colectare, iar pentru colectarea ambalajelor din materiale plastice (PET), au fost create ţarcuri de colectare în 7 puncte de interes. În colaborare cu Consiliul Judeţean Brăila, pentru colectarea gunoiului menajer, s- a înfiinţat un centru de tranzit, care va colecta acest tip de deşeuri stocate în gospodăriile individuale, periodic, prin Serviciul de salubrizare.

Oportunităţi pentru investitori – terenuri/clădiri

Comuna Bărăganul dispune atât de terenuri, cât şi de clădiri, care pot fi puse la dispoziţia potenţialilor investitori, care ar putea, prin dezvoltarea propriilor afaceri, să creeze noi locuri de muncă. Primăria administrează peste 647 ha teren, care este islaz. Spaţiile rămase de la fostul IAS şi fostul CAP sunt parţial folosite şi ar putea fi puse la dispoziţia oamenilor de afaceri care ar dori să investească în localitatea Bărăganul.

Poluarea sonoră

Poluarea fonică se datorează traficului auto de pe drumul European E584, dar şi traficului feroviar.

Educaţie

Pe raza comunei Bărăganul funcţionează 2 şcoli generale, cu un număr de 314 elevi, 2 grădiniţe, cu un număr de 126 copii, 12 profesori, 8 învăţători şi 6 educatoare.

Sănătate publică

În localitate funcţionează un cabinet medical privat, cu un medic pediatru şi 2 asistente, din care una la primărie. Există trei farmacii pentru uz uman şi una pentru uz veterinar, toate private şi un cabinet veterinar particular, concesionat, cu un medic veterinar.

 
spacer