Proiecte şi hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Bărăganul
 1. H.C.L. nr. 3 din 31.01.2012, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
  PDF
  descarcă document (PDF)
 2. H.C.L. nr. 27 din 28.03.2012, privind regulamentul de acordare a burselor de merit pentru elevi (plus anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 3. H.C.L. nr. 36 din 27.04.2012, privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport şcolar
  PDF
  descarcă document (PDF)
 4. H.C.L. nr. 59 din 29.06.2012, privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Bărăganul
  PDF
  descarcă document (PDF)
 5. H.C.L. nr. 72 din 31.08.2012, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul
  PDF
  descarcă document (PDF)
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bărăganul
  descarcă document (RAR)
 7. H.C.L. nr. 84 din 26.10.2012, privind aprobarea programului de măsuri pentru întreţinerea drumurilor de interes local pentru anul 2013
  PDF
  descarcă document (PDF)
 8. H.C.L. nr. 93 din 03.12.2012, privind actualizarea regulamentului pentru acordarea de burse de merit/performanţă susţinute din bugetul local (plus Anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 9. H.C.L. nr. 96 din 28.12.2012, privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2013, conform H.G. 1309/2012 (plus Anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 10. H.C.L. nr. 1 din 30.01.2013, privind reducerea nivelului impozitului pentru terenul extravilan la nivelul celui aferent anului 2012
  PDF
  descarcă document (PDF)
 11. H.C.L. nr. 11 din 29.03.2013, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bugetului activităţilor autofinanţate şi lista de investiţii ale comunei Bărăganul pentru anul 2013, plus anexe
  PDF
  descarcă document (PDF)
 12. H.C.L. nr. 12 din 29.03.2013, privind aderarea comunei Bărăganul la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Brăila
  PDF
  descarcă document (PDF)
 13. H.C.L. nr. 34 din 19.07.2013, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Bărăganul, jud. Brăila, conform O.U.G. nr. 77, din 26.06.2013
  PDF
  descarcă document (PDF)
 14. H.C.L. nr. 54 din 29.11.2013, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Bărăganul, jud. Brăila, pe anul 2013 (plus anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 15. H.C.L. nr. 55 din 29.11.2013, privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii proiectului "Modernizarea şi reabilitarea drumurilor din localitatea Bărăganul, jud. Brăila"
  PDF
  descarcă document (PDF)
 16. H.C.L. nr. 56 din 29.11.2013, privind aprobarea programului de măsuri pentru întreţinerea drumurilor de interes local pentru anul 2014 (plus anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 17. H.C.L. nr. 8 din 27.02.2014, pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, administrare şi exploatare a păşunii comunale în comuna Bărăganul, plus anexe
  PDF
  descarcă document (PDF)
 18. H.C.L. nr. 43 din 27.10.2014, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local Bărăganul, jud. Brăila, plus anexa

PDF descarcă document (PDF)

19. H.C.L. nr. 45 din 27.10.2014, privind aprobarea programului de măsuri pentru întreţinerea drumurilor de interes local pentru anul 2015

PDF descarcă document (PDF)

20. H.C.L. nr. 48 din 27.11.2014, privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, la nivelul comunei Bărăganul, jud. Brăila

PDF descarcă document (PDF)

21. H.C.L. nr. 1 din 16.01.2015, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul, prin Consiliul Local Bărăganul cu judeţul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila în vederea finanţării în comun a activităţii de deszăpezire a drumurilor publice judeţene, în perioada 16.01.2015 - 31.03.2015

PDF descarcă document (PDF)

22. H.C.L. nr. 2 din16.01.2015, privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat din comuna Bărăganul, jud. Brăila, pentru anul şcolar 2015 - 2016

PDF descarcă document (PDF)

23. H.C.L. nr. 3 din 16.01.2015, privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de venit minim garantat, confom L. 416/ 2001

PDF descarcă document (PDF)

24. H.C.L. nr. 4 din 10.02.2015, privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, bugetului activităţilor autofinanţate şi lista de investiţii ale comunei Bărăganul pentru anul 2015

PDF descarcă document (PDF)

25. H.C.L. nr. 5 din 10.02.2015, privind aprobarea contului annual de execuţie întocmit pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare afferent anului 2014 pentru comuna Bărăganul, judeţul Brăila

PDF descarcă document (PDF)

26. H.C.L. nr. 6 din 10.02.2015, privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2015, plus anexa

PDF descarcă document (PDF)

27. H.C.L. nr. 21 din 29.05.2015, privind aprobarea completării anexei nr. 2 "Taxe speciale" din H.C.L. nr. 48/ 27.12.2014, privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, la nivelul coumnei Bărăganul, jud. Brăila

PDF descarcă document (PDF)

28. H.C.L. nr. 22 din 29.05.2015, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul, prin Consiliul Local Bărăganul, cu Judeţul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, pentru cofinanţarea şi realizarea lucrărilor de "construit dispensar uman", plus anexa

PDF descarcă document (PDF)

29. H.C.L. nr. 25 din 29.05.2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizaţi după încheierea contractelor de achiziţie publică pentru proiectul "Reabilitarea şi modernizarea drumurilor din localitatea Bărăganul, judeţul Brăila", plus anexa

PDF descarcă document (PDF)

30. H.C.L. nr. 47 din 30.10.2015, privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul comunei Bărăganul, jud. Brăila, plus Anexe, plus modele de declaratii şi cereri

PDF descarcă document (PDF)

31. H.C.L. nr. 66 din 14.12.2016, privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, la nivelul comunei Bărăganul, jud. Brăila, plus Anexe, modele de declarații și cereri
PDF descarcă document (PDF)

32. H.C.L. nr. 01 din 31.01.2018, privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

33. H.C.L. nr. 02 din 31.01.2018, privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local al beneficiarilor de venit minim garantat pentru anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

34. H.C.L. nr. 03 din 31.01.2018, privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Bărăganul, actualizat și completat, pentru anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

35. H.C.L. nr. 04 din 31.01.2018, privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor în anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

36. H.C.L. nr. 05 din 31.01.2018, privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru sem. II al anului 2017

PDF descarcă document (PDF)

37. H.C.L. nr. 06 din 31.01.2018, privind scutirea de plata impozitului pentru clădiri și teren aparținând asociației ”Cărări de Bărăgan”

PDF descarcă document (PDF)

38. H.C.L. nr. 07 din 31.01.2018, privind scutirea de plata impozitului pentru clădiri și teren pentru imobilul din strada Colibri, nr. 69

PDF descarcă document (PDF)

39. H.C.L. nr. 08 din 14.02.2018, privind aprobarea contului anual de execuție pe anul 2017

PDF descarcă document (PDF)

40. H.C.L. nr. 09 din 14.02.2018, privind aprobarea bugetului local și bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

41. H.C.L. nr. 10 din 14.02.2018, privind stabilirea salariilor de bază ale celor doi funcționari publici care au fost declarați admiși la concursul de promovare organizat la finele lunii ianuarie 2018

PDF descarcă document (PDF)

42. H.C.L. nr. 11 din 14.02.2018, privind aprobarea modofocării organigramei, a statului de funcții și a planului de ocupare pe anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

43. H.C.L. nr. 12 din 14.02.2018, privind stabilirea salariului de bază al domnului secretar de comună

PDF descarcă document (PDF)

44. H.C.L. nr. 13 din 14.02.2018, privind stabilirea salariului de bază al domnului Cloșcă Cristian- Ionuț, șofer microbuz și cu atribuții de tractorist vidanjă

PDF descarcă document (PDF)

45. H.C.L. nr. 14 din 14.02.2018, privind aprobarea sumelor necesare pentru naveta cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Bărăganul, pentru luna ianuarie 2018

PDF descarcă document (PDF)

46. H.C.L. nr. 15 din 31.01.2018, privind stabilirea și aprobarea taxei speciale de salubrizare în comuna Bărăganul, jud. Brăila, pe anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

47. H.C.L. nr. 16 din 28.02.2018, privind avizarea modificării și completării Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de canalizare- Actualizat - și a Anexelor - parte integrantă aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 21.03.2017 a Adunării Generale a Asociației și a formei Actualizate a Regulamentului

PDF descarcă document (PDF)

48. H.C.L. nr. 17 din 30.03.2018, privind alegerea președintelui de ședință

PDF descarcă document (PDF)

49. H.C.L. nr. 18 din 30.03.2018, privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2018 al comunei Bărăganul

PDF descarcă document (PDF)

50. H.C.L. nr. 19 din 30.03.2018, privind anularea creanței fiscale, reprezentând debitul restant în sumă de 2701 lei, al numitului Marinescu Gheorghe, persoana fizică decedată

PDF descarcă document (PDF)

51. H.C.L. nr. 20 din 30.03.2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Bărăganul

PDF descarcă document (PDF)

52. H.C.L. nr. 21 din 30.03.2018, privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în comuna Bărăganul

PDF descarcă document (PDF)

53. H.C.L. nr. 22 din 27.04.2018, privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila și Asociația ”Cărări de Bărăgan”

PDF descarcă document (PDF)

54. H.C.L. nr. 23 din 07.05.2018, privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

55. H.C.L. nr. 24 din 31.05.2018, privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2018

PDF descarcă document (PDF)

56. H.C.L. nr. 25 din 31.05.2018, privind actualizare comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Bărăganul

PDF descarcă document (PDF)

57. H.C.L. nr. 26 din 31.05.2018, privind aprobarea plății de la bugetul local al comunei Bărăganul, județul Brăila, a sumei de 3500 lei reprezentând cotizația pentru anul 2018, în calitate de membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Brăila

PDF descarcă document (PDF)

58. H.C.L. nr. 27 din 27.06.2018, privind alegerea președintelui de ședință

PDF descarcă document (PDF)

59. H.C.L. nr. 28 din 27.06.2018, privind aprobarea asocierii Comunei Bărăganul, prin Consiliul Local Bărăganul, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de ”Înființare teren de sport multifuncțional în comuna Bărăganul,, județul Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

60. H.C.L. nr. 29 din 27.06.2018, privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului cu lucrările de la obiectivul de investiții ”Înființare teren de sport multifuncțional în comuna Bărăganul, județul Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

61. H.C.L. nr. 30 din 27.06.2018, privind includerea în domeniul privat al comunei Bărăganul a unui imobil, format din teren în suprafață de 2083 m.p., amplasat în intravilanul satului Bărăganul, comuna Bărăganul, Cvartal 49, Parcela 980/2 și aprobarea raportului de evaluare pentru acesta

PDF descarcă document PDF)

62. H.C.L. nr. 31 din 27.06.2018, privind stabilirea compensațiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenție și la celelalte activități prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bărăganul

PDF descarcă document (PDF)

63. H.C.L. nr. 32 din 27.06.2018, privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare cu utilaj” a U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila

PDF descarcă document (PDF)

64. H.C.L. nr. 33 din 27.07.2018, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2018

PDF descarcă document (PDF)

65. H.C.L. nr. 34 din 27.07.2018, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bărăganul și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

66. H.C.L. nr. 35 din 27.07.2018, privind aprobarea sumelor ce vor fi achitate de solicitanți în vederea eliberării atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

PDF descarcă document (PDF)

67. H.C.L. nr. 36 din 27.07.2018, privind anularea creanței fiscale, reprezentând debitul restant în sumă de 370 lei, al numitei Cernat Petrica, persoană fizică decedată

PDF descarcă document (PDF)

68. H.C.L. nr. 37 din 27.07.2018, privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 1 682 m.p. categoria curți/ construcții, situat în sat Bărăganul, tarla 81, parcela 1491, incinta D, comuna Bărăganul, județul Brăila, aparținând ”Societății Agricole Spic de Grâu S.A.”

PDF descarcă document (PDF)

69. H.C.L. nr. 38 din 27.07.2018, privind aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009

PDF descarcă document (PDF)

70. H.C.L. nr. 39 din 31.08.2018, privind completarea Hotărârii C.L. Bărăganul nr. 42/ 28.08.2017, referitoare la aprobarea decontării cheltuielilor efectuate de Asociația Sportivă ”Voința Bărăganul”

PDF descarcă document (PDF)

71. H.C.L. nr. 40 din 31.08.2018, privind însușirea inventarului bunurilor aparținând sistemului public de alimentare cu apă, aprobarea apartenenței la domeniul public al Comunei Bărăganul a bunurilor de retur inventariate și aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei a unor bunuri

PDF descarcă document (PDF)

72. H.C.L. nr. 41 din 31.08.2018, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bărăganul în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bărăganul

PDF descarcă document (PDF)

73. H.C.L. nr. 42 din 26.09.2018, privind alegerea președintelui de ședință

PDF descarcă document (PDF)

74. H.C.L. nr. 43 din 26.09.2018, privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

75. H.C.L. nr. 44 din 26.09.2018, privind aprobarea modificării organigramei și a Statului de Funcții a aparatului de specialitate a Primarului

PDF descarcă document (PDF)

76. H.C.L. nr. 45 din 26.09.2018, privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărăganul, pe anul 2019

PDF descarcă document (PDF)

77. H.C.L. nr. 46 din 26.09.2018. privind aprobarea Regulamentului privind închirierea/ constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros asupra bunurilor aparținând domeniului public privat al comunei Bărăganul, județul Brăila

PDF descarcă document (PDF)

78. H.C.L. nr. 47 din data de 26.09.2018, privind finanțarea cheltuielilor cu transportul elevilor din comuna Bărăganul, județul Brăila

PDF descarcă document (PDF)

79. H.C.L. nr. 48 din 26.09.2018, privind aprobarea modelului contractului de susținere financiară a Asociației Sportive ”Voința Bărăganul”

PDF descarcă document (PDF)

80. H.C.L. nr. 49 din 03.10.2018, privind aprobarea devizului general actualizat, aferent obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul, județul Brăila” inclus în Programul Național de Dezvoltare Locală

PDF descarcă document (PDF)

81. H.C.L. nr. 52 din 29.11.2018, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, ce se vor aplica pe raza U.A.T. Comuna Bărăganul, județul Brăila, în anul 2019

PDF descarcă document (PDF)

82. H.C.L. nr. 01 din 31.01.2019, privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2018

PDF descarcă document (PDF)

83. H.C.L. nr. 02 din 31.01.2019, privind aprobarea modificării organigramei si a Statului de Funcții din aparatul de specialitate al primarului

PDF descarcă document (PDF)

84. H.C.L. nr. 03 din 31.01.2019, privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al primarului începând cu luna ianuarie 2019

PDF descarcă document (PDF)

85. H.CL. nr. 04 din 31.01.2019, privind aprobarea rețelei școlare pentru anul de învatamânt 2019- 2020

PDF descarcă document (PDF)

86. H.C.L. nr. 05 din 31.01.2019, privind aprobarea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitara de utilitate publică ”Brăila Gaz”, Statutului Asociației, precum și aprobarea desemnării reprezentantului U.A.T. Bărăganul, în cadrul acestei Asociații

PDF descarcă document (PDF)

87. H.C.L. nr. 06 din 31.01.2019, privind aprobarea planului de acțiuni si de lucrări de interes local, pentru beneficiarii de venit minim garantat, pe anul 2019

PDF descarcă document (PDF)

88. H.C.L. nr. 07 din 31.01.2019, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Bărăganul, precum si a Planului de acțiune pentru anul 2019 in vederea implementarii acesteia

PDF descarcă document (PDF)

89. H.C.L. nr. 08 din 31.01.2019, privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor

PDF descarcă document (PDF)

90. H.C.L. nr. 09 din 31.01.2019, privind aprobarea Raportului privind activitatea desfașurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II 2018

PDF descarcă document (PDF)

91. H.C.L. nr. 10 din 28.02.2019, privind modificarea și completarea art. 1, din H.C.L. nr. 52/2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

PDF descarcă document (PDF)

92. H.C.L. nr. 11 din 28.02.2019, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

PDF descarcă document (PDF)

93. H.C.L. nr. 12 din 28.02.2019, privind aprobarea devizului general de lucrări actualizat, privind obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

94. H.C.L. nr. 13 din 28.02.2019, privind aprobarea devizului general de lucrări actualizat, privind obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul, județul Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

95. H.C.L. nr. 14 din 22.03.2019, privind alegerea prețedintelui de ședință

PDF descarcă document (PDF)

96. H.C.L. nr. 15 din 22.03.2019, privind aprobarea rapoartelor de evaluare a pășunilor

97. H.C.L. nr. 16 din 22.03.2019, privind aprobarea regulamentului pășunilor pentru anul 2019

98. H.C.L. nr. 17 din 22.03.2019, privind avizare documente licitație publică deșeuri

99. H.C.L. nr. 18 din 25.04.2019, privind aprobarea bugetului local

100. H.C.L. nr. 19 din 25.04.2019, privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2019

101. H.C.L. nr. 20 din 25.04.2019, privind anulare creanță Bratu Constantin (decedat)

102. H.C.L. nr. 21 din 25.04.2019, privind aprobarea R.O.F. a C.O.A.T. Bărăganul

103. H.C.L. nr. 22 din 25.04.2019, privind aprobarea planului de asigurare cu resurse necesare situațiilor de urgenta pentru anul 2019

104. H.C.L. nr. 23 din 25.04.2019, privind avizarea propunerii de modificare si completare a R.S.A.A.C.

105. H.C.L. nr. 24 din 25.04.2019, privind aprobarea actului adițional nr. 16 (Servicii publice de alimentare cu apă si de canalizare)

106. H.C.L. nr. 25 din 25.04.2019, privind avizarea modificării unor Anexe la Caietele de sarcini ( servicii apă potabilă)

107. H.C.L. nr. 26 din 31.05.2019, privind aprobarea modificării organigramei si a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului

108. H.C.L. nr. 27 din 31.05.2019, privind aprobarea trasformării funcției contractuale de execuție șofer, in funcție contractuală de execuție inspector de specialitate gradul I

109. H.C.L. nr. 28 din 31.05.2019, privind aprobarea devizului general de lucrari -”Modernizare drumuri in comuna Bărăganul, județul Brăila”

110. H.C.L. nr. 29 din 28.06.2019, privind alegerea președintelui de ședință

111. H.C.L. nr. 30 din 28.06.2019, privind aprobarea plății de la bugetul local a cotizației anuale la Societatea Natională de Cruce Roșie

112. H.C.L. nr. 31 din 28.06.2019, privind aprobarea regulamentului pentru terenul de sport multifuncțional, amplasat pe str. Victoriei nr. 21

113. H.C.L. nr. 32 din 09.07.2019, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

114. H.C.L. nr. 33 din 09.07.2019, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 iunie 2019

115. H.C.L. nr. 34 din 09.07.2019, privind aprobarea contractului de susținere financiara a Asociației Sportive Voința Bărăganul

116. H.C.L. nr. 35 din 09.07.2019, privind aprobarea devizului general de lucrari actualizat-”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, judțul Brăila”

117. H.C.L. nr. 36 din 09.07.2019, privind aprobarea raportului referitor la activitatea desfășurata de asistenții personali, semestrul I anul 2019

118. H.C.L. nr. 37 din 22.08.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici-Dispensar uman

119. H.C.L. nr. 38 din 22.08.2019, privind aprobarea asocierii Comunei Bărăganul, prin C.L. cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean, pentru cofinanțare și realizare lucrări de ”Amenajare acces si împrejmuire clădire multifunțională (Dispensar uman)

120. H.C.L. nr. 41 din 24.09.2019, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

121. H.C.L. nr. 42 din 24.09.2019, privind reorganizarea, organigrama și componența Serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Bărăganul, județul Brăila

122. H.C.L. nr. 43 din 24.09.2019, privind aprobarea Normelor de dotare necesare pentru desfășurarea activității și pentru intervenție a Serviciului voluntar pentru situații de urgență

123. H.C.L. nr. 44 din 24.09.2019, privind aprobarea și încheierea protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila

124. H.C.L. nr. 45 din 31.10.2019, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

125. H.C.L. nr. 46 din 31.10.2019, privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2019

126. H.C.L. nr. 47 din 31.10.2019, privind aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea județului Brăila prin Consiliul Județean Brăila la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publica "Brăila Gaz"

127. H.C.L. nr. 48 din 31.10.2019, privind aprobarea "Înființării sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Bărăganul, județul Brăila"

128. H.C.L. nr. 49 din 31.10.2019, privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții privind organizarea și funcționarea  aparatului de specialitate al primarului pe anul 2019

Începând cu 01.11.2019, hotărârile C.L. Bărăganul vor fi postate în categoria ”Monitor Oficial Local”, subcategoria ”Hotărârile autorității deliberative”.

 

 
spacer