Proiecte şi hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Bărăganul
 1. H.C.L. nr. 3 din 31.01.2012, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
  PDF
  descarcă document (PDF)
 2. H.C.L. nr. 27 din 28.03.2012, privind regulamentul de acordare a burselor de merit pentru elevi (plus anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 3. H.C.L. nr. 36 din 27.04.2012, privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport şcolar
  PDF
  descarcă document (PDF)
 4. H.C.L. nr. 59 din 29.06.2012, privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local Bărăganul
  PDF
  descarcă document (PDF)
 5. H.C.L. nr. 72 din 31.08.2012, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul
  PDF
  descarcă document (PDF)
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Bărăganul
  descarcă document (RAR)
 7. H.C.L. nr. 84 din 26.10.2012, privind aprobarea programului de măsuri pentru întreţinerea drumurilor de interes local pentru anul 2013
  PDF
  descarcă document (PDF)
 8. H.C.L. nr. 93 din 03.12.2012, privind actualizarea regulamentului pentru acordarea de burse de merit/performanţă susţinute din bugetul local (plus Anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 9. H.C.L. nr. 96 din 28.12.2012, privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2013, conform H.G. 1309/2012 (plus Anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 10. H.C.L. nr. 1 din 30.01.2013, privind reducerea nivelului impozitului pentru terenul extravilan la nivelul celui aferent anului 2012
  PDF
  descarcă document (PDF)
 11. H.C.L. nr. 11 din 29.03.2013, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bugetului activităţilor autofinanţate şi lista de investiţii ale comunei Bărăganul pentru anul 2013, plus anexe
  PDF
  descarcă document (PDF)
 12. H.C.L. nr. 12 din 29.03.2013, privind aderarea comunei Bărăganul la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Brăila
  PDF
  descarcă document (PDF)
 13. H.C.L. nr. 34 din 19.07.2013, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Bărăganul, jud. Brăila, conform O.U.G. nr. 77, din 26.06.2013
  PDF
  descarcă document (PDF)
 14. H.C.L. nr. 54 din 29.11.2013, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Bărăganul, jud. Brăila, pe anul 2013 (plus anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 15. H.C.L. nr. 55 din 29.11.2013, privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii proiectului "Modernizarea şi reabilitarea drumurilor din localitatea Bărăganul, jud. Brăila"
  PDF
  descarcă document (PDF)
 16. H.C.L. nr. 56 din 29.11.2013, privind aprobarea programului de măsuri pentru întreţinerea drumurilor de interes local pentru anul 2014 (plus anexe)
  PDF
  descarcă document (PDF)
 17. H.C.L. nr. 8 din 27.02.2014, pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, administrare şi exploatare a păşunii comunale în comuna Bărăganul, plus anexe
  PDF
  descarcă document (PDF)
 18. H.C.L. nr. 43 din 27.10.2014, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local Bărăganul, jud. Brăila, plus anexa

PDF descarcă document (PDF)

19. H.C.L. nr. 45 din 27.10.2014, privind aprobarea programului de măsuri pentru întreţinerea drumurilor de interes local pentru anul 2015

PDF descarcă document (PDF)

20. H.C.L. nr. 48 din 27.11.2014, privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, la nivelul comunei Bărăganul, jud. Brăila

PDF descarcă document (PDF)

21. H.C.L. nr. 1 din 16.01.2015, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul, prin Consiliul Local Bărăganul cu judeţul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila în vederea finanţării în comun a activităţii de deszăpezire a drumurilor publice judeţene, în perioada 16.01.2015 - 31.03.2015

PDF descarcă document (PDF)

22. H.C.L. nr. 2 din16.01.2015, privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat din comuna Bărăganul, jud. Brăila, pentru anul şcolar 2015 - 2016

PDF descarcă document (PDF)

23. H.C.L. nr. 3 din 16.01.2015, privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de venit minim garantat, confom L. 416/ 2001

PDF descarcă document (PDF)

24. H.C.L. nr. 4 din 10.02.2015, privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, bugetului activităţilor autofinanţate şi lista de investiţii ale comunei Bărăganul pentru anul 2015

PDF descarcă document (PDF)

25. H.C.L. nr. 5 din 10.02.2015, privind aprobarea contului annual de execuţie întocmit pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare afferent anului 2014 pentru comuna Bărăganul, judeţul Brăila

PDF descarcă document (PDF)

26. H.C.L. nr. 6 din 10.02.2015, privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2015, plus anexa

PDF descarcă document (PDF)

27. H.C.L. nr. 21 din 29.05.2015, privind aprobarea completării anexei nr. 2 "Taxe speciale" din H.C.L. nr. 48/ 27.12.2014, privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015, la nivelul coumnei Bărăganul, jud. Brăila

PDF descarcă document (PDF)

28. H.C.L. nr. 22 din 29.05.2015, privind aprobarea asocierii comunei Bărăganul, prin Consiliul Local Bărăganul, cu Judeţul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, pentru cofinanţarea şi realizarea lucrărilor de "construit dispensar uman", plus anexa

PDF descarcă document (PDF)

29. H.C.L. nr. 25 din 29.05.2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizaţi după încheierea contractelor de achiziţie publică pentru proiectul "Reabilitarea şi modernizarea drumurilor din localitatea Bărăganul, judeţul Brăila", plus anexa

PDF descarcă document (PDF)

30. H.C.L. nr. 47 din 30.10.2015, privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul comunei Bărăganul, jud. Brăila, plus Anexe, plus modele de declaratii şi cereri

PDF descarcă document (PDF)

31. H.C.L. nr. 66 din 14.12.2016, privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, la nivelul comunei Bărăganul, jud. Brăila, plus Anexe, modele de declarații și cereri
PDF descarcă document (PDF)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
spacer