Ştiri, noutăţi, anunţuri

82. Anunț privind vânzarea unor bunur imobile executate silit la licitație publică din comuna Bărăganul, județul Brăila

81. Anunț privind vânzarea unor bunuri imobile executate silit la licitație publică din comuna Bărăganul, județul Brăila

80. Proces verbal nr. 2033 din 07.04.2021, privind vânzarea unor bunuri executate silit, la licitație publică din comuna Bărăganul, județul Brăila

80. Proces verbal nr. 1950 din 05.04.2021, privind licitația publică cu strigare în vederea valorificării unor bunuri, aflate în proprietate U.A.T. comuna Bărăganul

79. Proces verbal nr. 1817 din 29.03.2021, privind licitația publică cu strigare în vederea valorificării unor bunuri, aflate în proprietate U.A.T. comuna Bărăganul

78. Anunț privind vânzarea unor bunuri imobile executate silit, la licitație publică din comuna Bărăganul, județul Brăila

77. Proces verbal nr. 1673 din 23.03.2021, privind licitația publică cu strigare în vederea valorificării unor bunuri, aflate în proprietate U.A.T. comuna Bărăganul

76. Anunț privind organizarea licitației publice cu strigare în vederea valorificării unor bunuri, aflate în proprietatea U.A.T. comuna Bărăganul

75. Anunț privind transmiterea fară plată a unor bunuri

74. Dispoziția nr. 292 din 03.12.2020, privind interzicerea, în ziua votării pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților 2020, a comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanță de 50 de metri în jurul localurilor secțțiilor de votare din comuna Bărăganul, județul Brăila

73. Hotărârea nr. 13 din 25.09.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind contestația formulată de Partidul Puterii Umaniste (social liberal)

72. Hotărârea nr. 12 din 25.09.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind contestația formulata de Partidul Social Democrat

71. Proces verbal privind completarea biroului electoral al secției de votare nr. 161, Bărăganul

70. Proces verbal privind completarea biroului electoral al secției de votare nr. 160, Bărăganul

69. Proces verbal privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

68. Proces verbal privind tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot ce se vor utiliza la alegerile administrației publice locale din data de 27.09.2020

67. Hotărârea nr. 11 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

66. Hotărârea nr. 10 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Alianța USR PLUS cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

65. Hotărârea nr. 9 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind admiterea proprunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul, formulata de Alianța USR PLUS

64. Hotărârea nr. 8 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidul Național Liberal cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

63. Hotărârea nr. 7 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind admiterea proprunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul, formulata de Partidul Național Liberal

62. Hotărârea nr. 6 din 17.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidul Mișcarea Populară cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

61. Hotărârea nr. 5 din 17.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind admiterea proprunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul, formulata de Partidul Mișcarea Populară

60. Hotărârea nr. 4 din 15.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidul PRO România cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

59. Hotărârea nr. 3 din 15.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind admiterea proprunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul, formulata de partidul PRO România

58. Hotărârea nr. 2 din 14.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidului Social Democrat cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

57. Hotărârea nr. 1 din 14.08.2020 adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul privind admiterea propunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul formulată de Partidul Social Democrat

56. Comunicatul B.E.C. privind numărul de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaturilor independente

55. Proces verbal privind constituirea B.E.C. nr. 5 Bărăganul

54. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Niță Dumitra

53. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Florea Frusina

52. Plan cadastral S13, planșa nr. 4

51. Plan cadastral S13, planșa nr. 3

50. Plan cadastral S13, planșa nr. 2

49. Plan cadastral S13, planșa nr. 1

48. Plan cadastral S3, planșa nr. 6

47. Plan cadastral S3, planșa nr. 5

46. Plan cadastral S3, planșa nr. 4

45. Plan cadastral S3, planșa nr. 3

44. Plan cadastral S3, planșa nr. 2

43. Plan cadastral S3, planșa nr. 1

42. Anunț public privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3 și 13

41. Anunț public C.N.A.I.R. privind consultărilor publice referitoare la nivelul de zgomot pe drumurile naționale

40. Publicația nr. 5939, din 08.10.2019, pentru aducerea la cunoștință publică a delimitării si numerotării precum și a sediilor de votare constituite la nivelul U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

39. Publicația nr. 2541, din 22.04.2019, pentru aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării precum și a sediilor de votare constituite la nivelul U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

38. Anunț cu privire la proiectul de Hotărâre privind avizarea modificării și a formei actualizate a unor anexe la caietele de sarcini ale activității de transport, înmagazinare și distribuire a apei potabile

37. Anunț cu privire la proiectul de Hotărâre privind avizarea propunerii de modificare și completare a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

36. Anunț cu privire la proiectul de Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 16

35. Tabel nominal cu persoanele desemnate privind completarea și/ sau transmiterea Declarației unice privind impozitul pe venit pe anul 2019

34. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Zlotea A. Neculai

33. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Coman Constantin

32. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Cobzaru Vasile

31. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Cristea Traian

30. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Ionescu Lucreția/ Ionescu Petrea

29. Rezultate finale la concursul concursul de promovare pentru un funcționar public în cadrul compartimentului asistență socială

28. Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru un funcționar public în cadrul compartimentului asistență socială

27. Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru un funcționar public în cadrul compartimentului asistență socială

26. Anunț privind desfășurarea concursului/ examenului de promovare pentru un funcționar public în cadrul compartimentului asistență socială

25. Anunț public cu privire la proiectul ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

24. Informare cu privire la ”Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Ialomița - Călmățui, județul Brăila”

23. Anunț public depunere solicitare de acord de mediu - proiect ”Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Ialomița - Călmățui, jud. Brăila”

22. Anunț public cu privire la proiectul ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

21. Lista cu persoanele desemnate pentru acordarea asistenței privind completarea și/ sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice din cadrul organului fiscal central al SFO Însurăței

20. Lista cu persoanele desemnate pentru acordarea asistenței privind completarea și/ sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice din cadrul organului fiscal local SFO Însurăței

19. Anunț public-  evaluare impact asupra mediului proiect ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Bărăganul, județul Brăila”

18. Anunț public cu privire la ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă Uzată din Județul Brăila, în Perioada 2014 - 2020”

17. Anunț public cu privire la proiectul ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Bărăganul, județul Brăila”

16. Rezultate finale la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional ”superior” la compartimentul contabilitate și compartimentul registrul agricol

15. Rezultatele probei interviu la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional ”superior” la compartimentul contabilitate și compartimentul registrul agricol

14. Rezultatele probei scrise la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional ”superior” la compartimentul contabilitate și compartimentul registrul agricol

13. Modificări la anunțul privind desfășurarea concursului/examenului de promovare pentru funcționarii publici din cadrul compartimentelor contabilitate, asistență socială și registrul agricol

12. Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/ examenul de promovare pentru funcționarii publici

11. Anunț privind desfășurarea concursului/ examenului de promovare pentru funcționarii publici în cadrul compartimentelor contabilitate, asistență socială și registrul agricol

10. Proiect calitatea drumului. Date de contact Fundația ”SATEAN”: Tel./fax: +40239620212; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9. Cuvântul primarului la Ziua Eroilor, 25.05.2017

8. Contract pentru deszăpezirea străzilor comunei Bărăganul, jud. Brăila, pentru iarna 2016-2017

7. Întrebări și răspunsuri

6. Transmiterea cererii și a actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creștere a copilului și plata indemnizației

5. Indemnizația pentru creșterea copilului și alte forme de sprijin destinate creșterii copilului - detalii

4. Ghid privind acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului (CICC) - Sinteză

3. Comunicat de presă al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice, cu privire la Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului, simplificate de la 01 iulie 2016

2. Comunicat de presă al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu privire la majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, majorarea și prelungirea stimulentului de inserție începand cu 01 iulie 2016

1. Anunț privind conturile IBAN pentru plata taxelor și impozitelor

 

 

 
spacer