Ştiri, noutăţi, anunţuri

1. Anunţ privind conturile IBAN pentru plata taxelor şi impozitelor

PDF descarcă document (PDF)

2. Comunicat de presă al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu privire la majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, majorarea și prelungirea stimulentului de inserție începând cu 01 iulie 2016
PDF descarcă document (PDF)

3. Comunicat de presă al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu privire la Procedurile de acordare a indemnizației și concediului pentru creșterea copilului, simplificate de la 1 iulie 2016
PDF descarcă document (PDF)

4. Ghid privind acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului (CICC) - Sinteză
PDF descarcă document (PDF)

5. Indemnizația pentru creșterea copilului și alte forme de sprijin destinate creșterii copilului - detalii
PDF descarcă document (PDF)

6. Transmiterea cererii și a actelor doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creștere a copilului și plata indemnizației
urmează link

7. Întrebări și răspunsuri
PDF descarcă document (PDF)

8.Contract pentru deszăpezirea străzilor comunei Bărăganul, jud. Brăila, pentru iarna 2016 - 2017
PDF descarcă document (PDF)

9. Cuvântul primarului la Ziua Eroilor, 25.05.2017

PDF descarcă document (PDF)

10. Proiect calitatea drumului. Date de contact Fundația ”SATEAN”: Tel./ fax: +40239620212; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

urmează link

11. Anunț privind desfășurarea concursului/ examenului de promovare pentru funcționarii publici în cadrul compartimentelor contabilitate, asistență socială și registrul agricol

PDF descarcă document (PDF)

12. Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/ examenul de promovare pentru funcționarii publici

PDF descarcă document (PDF)

13. Modificări la anunțul privind desfășurarea concursului/ examenului de promovare pentru funcționarii publici în cadrul compartimentelor contabilitate, asistență socială și registrul agricol

PDF descarcă document (PDF)

14. Rezultatele probei scrise la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional ”superior” la compartimentul contabilitate și compartimentul registrul agricol

PDF descarcă document (PDF)

15. Rezultatele probei interviu la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional ”superior” la compartimentul contabilitate și compartimentul registrul agricol

PDF descarca document (PDF)

16. Rezultate finale la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional ”superior” la compartimentul contabilitate și compartimentul registrul agricol

PDF descarca document (PDF)

17. Anunț public cu privire la proiectul ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Bărăganul, județul Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

18. Anunț public cu privire la ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă Uzată din Județul Brăila, în Perioada 2014 - 2020”

PDF descarcă document (PDF)

19. Anunț public-  evaluare impact asupra mediului proiect ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Bărăganul, județul Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

20. Lista cu persoanele desemnate pentru acordarea asistenței privind completarea și/ sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice din cadrul organului fiscal local SFO Însurăței

PDF descarcă document (PDF)

21. Lista cu persoanele desemnate pentru acordarea asistenței privind completarea și/ sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice din cadrul organului fiscal central al SFO Însurăței

PDF descarcă document (PDF)

22. Anunț public cu privire la proiectul ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

23. Anunț public depunere solicitare de acord de mediu - proiect ”Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Ialomița - Călmățui, jud. Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

24. Informare cu privire la ”Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Ialomița - Călmățui, județul Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

25. Anunț public cu privire la proiectul ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

PDF descarcă document (PDF)

26. Anunț privind desfășurarea concursului/ examenului de promovare pentru un funcționar public în cadrul compartimentului asistență socială

PDF descarcă document (PDF)

27. Rezultatul probei scrise la concursul de promovare pentru un funcționar public în cadrul compartimentului asistență socială

PDF descarcă document (PDF)

28. Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru un funcționar public în cadrul compartimentului asistență socială

PDF descarcă document (PDF)

29. Rezultate finale la concursul concursul de promovare pentru un funcționar public în cadrul compartimentului asistență socială

PDF descarcă document (PDF)

30. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Ionescu Lucreția/ Ionescu Petrea

PDF descarcă document (PDF)

31. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Cristea Traian

PDF descarcă document (PDF)

32. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Cobzaru Vasile

PDF descarcă document (PDF)

33. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Coman Constantin

PDF descarcă document (PDF)

34. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Zlotea A. Neculai

PDF descarcă document (PDF)

35. Tabel nominal cu persoanele desemnate privind completarea și/ sau transmiterea Declarației unice privind impozitul pe venit pe anul 2019

PDF descarcă document (PDF)

36. Anunț cu privire la proiectul de Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 16

PDF descarcă document (PDF)

37. Anunț cu privire la proiectul de Hotărâre privind avizarea propunerii de modificare și completare a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

PDF descarcă document (PDF)

38. Anunț cu privire la proiectul de Hotărâre privind avizarea modificării și a formei actualizate a unor anexe la caietele de sarcini ale activității de transport, înmagazinare și distribuire a apei potabile

PDF descarcă document (PDF)

39. Publicația nr. 2541, din 22.04.2019, pentru aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării precum și a sediilor de votare constituite la nivelul U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

PDF descarcă document (PDF)

40. Publicația nr. 5939, din 08.10.2019, pentru aducerea la cunoștință publică a delimitării si numerotării precum și a sediilor de votare constituite la nivelul U.A.T. Bărăganul, județul Brăila

PDF descarcă document (PDF)

41. Anunț public C.N.A.I.R. privind consultărilor publice referitoare la nivelul de zgomot pe drumurile naționale

PDF descarcă document (PDF)

42. Anunț public privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3 și 13

PDF descarcă document (PDF)

43. Plan cadastral S3, planșa nr. 1

PDF descarcă document (PDF)

44. Plan cadastral S3, planșa nr. 2

PDF descarcă document (PDF)

45. Plan cadastral S3, planșa nr. 3

PDF descarcă document (PDF)

46. Plan cadastral S3, planșa nr. 4

PDF descarcă document (PDF)

47. Plan cadastral S3, planșa nr. 5

PDF descarcă document (PDF)

48. Plan cadastral S3, planșa nr. 6

PDF descarcă document (PDF)

49. Plan cadastral S13, planșa nr. 1

PDF descarcă document (PDF)

50. Plan cadastral S13, planșa nr. 2

PDF descarcă document (PDF)

51. Plan cadastral S13, planșa nr. 3

PDF descarcă document (PDF)

52. Plan cadastral S13, planșa nr. 4

PDF descarcă document (PDF)

53. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Florea Frusina

PDF descarcă document (PDF)

54. Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate pe numele Niță Dumitra

PDF descarcă document (PDF)

55. Proces verbal privind constituirea B.E.C. nr. 5 Bărăganul

PDF descarcă document (PDF)

56. Comunicatul B.E.C. privind numărul de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidaturilor independente

PDF descarcă document (PDF)

57. Hotărârea nr. 1 din 14.08.2020 adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul privind admiterea propunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul formulată de Partidul Social Democrat

PDF descarcă document (PDF)

58. Hotărârea nr. 2 din 14.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidului Social Democrat cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

PDF descarcă document (PDF)

59. Hotărârea nr. 3 din 15.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind admiterea proprunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul, formulata de partidul PRO România

PDF descarcă document (PDF)

60. Hotărârea nr. 4 din 15.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidul PRO România cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

PDF descarcă document (PDF)

61. Hotărârea nr. 5 din 17.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind admiterea proprunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul, formulata de Partidul Mișcarea Populară

PDF descarcă document (PDF)

62. Hotărârea nr. 6 din 17.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidul Mișcarea Populară cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

PDF descarcă document (PDF)

63. Hotărârea nr. 7 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind admiterea proprunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul, formulata de Partidul Național Liberal

PDF descarcă document (PDF)

64. Hotărârea nr. 8 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidul Național Liberal cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

PDF descarcă document (PDF)

65. Hotărârea nr. 9 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind admiterea proprunerii de candidatură la funcția de primar al comunei Bărăganul, formulata de Alianța USR PLUS

PDF descarcă document (PDF)

66. Hotărârea nr. 10 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Alianța USR PLUS cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

PDF descarcă document (PDF)

67. Hotărârea nr. 11 din 18.08.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind solicitarea formulată de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților cu privire la admiterea cererii pentru acceptarea propunerilor de candidatură la funcția de consilier local al comunei Bărăganul.

PDF descarcă document (PDF)

68. Proces verbal privind tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot ce se vor utiliza la alegerile administrației publice locale din data de 27.09.2020

PDF descarcă document (PDF)

69. Proces verbal privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

PDF descarcă document (PDF)

70. Proces verbal privind completarea biroului electoral al secției de votare nr. 160, Bărăganul

PDF descarcă document (PDF)

71. Proces verbal privind completarea biroului electoral al secției de votare nr. 161, Bărăganul

PDF descarcă document (PDF)

72. Hotărârea nr. 12 din 25.09.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind contestația formulata de Partidul Social Democrat

PDF descarcă document (PDF)

73 Hotărârea nr. 13 din 25.09.2020, adoptată de B.E.C. nr. 5 Bărăganul, privind contestația formulată de Partidul Puterii Umaniste (social liberal)

PDF descarcă document (PDF)

 
spacer