Ajutor financiar de urgenta

Acte necesare

- Copie act de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate)

- Certificat de naștere copil (dacă este cazul)

- Acte medicale recente – referat/ scrisoare medicala de la medicul specialist si de la medicul de familie cu istoricul medical – eliberate in cel mult ultimile trei luni, in cazul bolilor cronice – precum si retete necompensate sau compensate in procent de cel mult 50% sau tratamente prescrise de medical specialist.

- Alte acte justificative – dupa caz - care vin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenta.

Regulament de acordare a ajutorului de urgență aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 25.11.2020

Formulare

1. Cerere acordare ajutor de urgență

2. Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal

3. Consimțământ privind utilizarea mijloacelor electronice


 
spacer