Dispoziţii ale primarului

1. Dispoziția nr. 08, din 15.01.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 31.01.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

2. Dispoziția nr. 20, din 23.01.2018, privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ cu activitate temporară Bărăganul

3. Dispoziția nr. 24, din 31.01.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, țn ședință ordinară publică de lucru, în data de 14.02.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

4. Dispoziția nr. 46, din 14.02.2018, privind actualizarea componenței Comisiei de Autoritate Tutelară de pe lângă Primăria Bărăganul

5. Dispoziția nr. 51, din 15.02.2018, privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare

6. Dispoziția nr. 54, din 16.02.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 28.02.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

7. Dispoziția nr. 59, din 21.02.2018, privind constituirea grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentului pastoral

8. Dispoziția nr. 86, din 22.03.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 30.03.2018, ora 09.00, în sala de ședințe

9. Dispoziția nr. 106, din 18.04.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 27.04.2018, ora 09.00, în sala de ședințe

10. Dispoziția nr. 109, din 18.04.2018, privind stabilirea programului de lucru în perioada 02.05.2018 - 11.05.2018

11. Dispoziția nr. 118, din 07.05.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință de îndată, în data de 07.05.2018, ora 09.00, în sala de ședințe

12. Dispoziția nr. 128, din 25.05.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 31.05.2018, ora 09.00, în sala de ședințe

13. Dispoziția nr. 152, din 21.06.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 27.06.2018, ora 09.00, în sala de ședințe

14. Dispoziția nr. 174, din 20.07.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 20.07.2018, ora 09.00, în sala de ședințe

15. Dispoziția nr. 192, din 24.08.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 31.08.2018, ora 09.00, în sala de ședințe

16. Dispoziția nr. 210, din 20.09.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 26.09.2018, ora 09.00, în sala de ședințe

17. Dispoziția nr. 232, din 02.10.2018, privind stabilirea și asigurarea locurilor pentru afișaj electoral, în vederea desfășurării Referendumului Național pentru revizuirea Constituției, din perioada 06,07.10.2018

18. Dispoziția nr. 233, din 02.10.2018, privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din U.A.T. Bărăganul, în vederea desfășurării Referendumului Național pentru revizuirea Constituției, din perioada 06,07.10.2018

19. Dispoziția nr. 234, din 03.10.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință de îndată, în data de 03.10.2018, ora 14.45, în sala de ședințe

20. Dispoziția nr. 264, din 20.11.2018, privind constituirea Comisiei Locale de constatare a pagubelor ca urmare a unor fenomene meteorologice

21. Dispoziția nr. 266, din 23.11.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 29.11.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

22. Dispoziția nr. 286, din 14.12.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 20.12.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

23. Dispoziția nr. 08, din 25.01.2019, privind  convocarea Consiliului Local Bărăganul, județul Brăila, in sedință ordinară publică de lucru, în data de 31.01.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

24. Dispoziția nr. 94, din 22.02.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședința ordinară publică de lucru in data de 28.02.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

25. Dispoziția nr. 95, din 22.02.2019, privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2019

26. Dispoziția nr. 126, din 15.03.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru in data de 22.03.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

27. Dispoziția nr. 137, din 15.04.2019, privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ cu activitate temporară

28. Dispoziția nr. 138, din 19.04.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în sedință ordinară publică de lucru în data de 25.04.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

29. Dispoziția nr. 141, din 22.04.2019, privind aprobarea Codului Etic și de Integritate al Personalului Instituției Primarului Comunei Bărăganul, județul Brăila (+ anexa)

30. Dispoziția nr. 142, din 22.04.2019, privind desemnarea consilierului etic din cadrul Instituției Primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

31. Dispoziția nr. 143, din 22.04.2019, privind desemnarea responsabilului cu identificarea funcțiilor sensibile în cadrul Instituției Primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

32. Dispoziția nr. 144, din 22.04.2019, privind aprobarea listei funcțiilor sensibile, listei persoanelor care ocupă funcții sensibile si a planului de măsuri pentru gestionarea funcțiilor sensibile

33. Dispoziția nr. 145, din 22.04.2019, privind desemnarea persoanei care are acces la cutia de reclamații și sesizări și la adresa de poștă electronică pe care se primesc reclamațiile și sesizările

34. Dispoziția nr. 146, din 22.04.2019, privind desemnarea persoanelor care vor primi avertizări de interes public

35. Dispoziția nr. 147, din 22.04.2019, privind stabilirea și asigurarea locurilor special amenajate pentru afișaj electoral în comuna Bărăganul, județul Brăila, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

36. Dispoziția nr. 148, din 22.04.2019, privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din U.A.T. comuna Bărăganul, în vederea alegerilor pentru Parlamentul European

37. Dispoziția nr. 149, din 22.04.2019, privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (+anexe)

38. Dispoziția nr. 158, din 24.05.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 31.05.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

39. Dispoziția nr. 165, din 11.06.2019, privind desemnarea responsabilului care va efectua supravegherea si verificarea periodica a instalațiilor de iluminat de siguranță

40. Dispoziția nr. 178, din 21.06.2019, privind convocarea Consiliului Local Bărăganul, în sedință ordinară publică de lucru în data de 28.06.2019

41. Dispoziția nr. 185, din 05.07.2019, privind convocarea Consiliului Local Bărăganul, în ședință extraordinară publică de lucru din data de 09.07.2019

42. Dispoziția nr. 187, din 12.07.2019, privind stabilirea modalităților de asigurare a avertizării populației în situații de urgență

43. Dispoziția nr. 188, din 12.07.2019, privind reglementarea accesului si acționarea echipamentelor de alarmare

44. Dispoziția nr. 189, din 12.07.2019, privind desemnarea persoanei responsabila cu implementarea colectării selective a deșeurilor din cadrul primăriei Bărăganul

45. Dispoziția nr. 205, din 22.08.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 30.08.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

46. Dispoziția nr. 206, din 22.08.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință de îndată, în data de 22.08.2019, ora 16.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

47. Dispoziția nr. 212, din 12.09.2019, privind convocarea C. L. Bărăganul în ședință extraordinara de îndată, în data de 12.09.2019, ora 16.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

48. Dispoziția nr. 215, din 18.09.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 24.09.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

49. Dispoziția nr. 218, din 25.09.2019, privind desemnarea persoanei cu atributii de comunicare a unei sesizari, privind deschiderea procedurii succesorale

50. Dispoziția nr. 219, din 25.09.2019, privind stabilirea și asigurarea locurilor special amenajate pentru afișaj electoral în comuna Bărăganul, județul Brăila, în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

51. Dispoziția nr. 230, din 08.10.2019, privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din U.A.T. comuna Bărăganul, județul Brăila, în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019

52. Dispoziția nr. 234, din 25.10.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 31.10.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

53. Dispoziția nr. 247, din 06.11.2019, privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanta de 500 de metri în jurul localurilor secțiilor de votare din comuna Bărăganul, în zilele desfășurării alegerilor pentru Președintele Romaniei

 
spacer