Dispoziţii ale primarului

1. Dispoziția nr. 08, din 25.01.2019, privind  convocarea Consiliului Local Bărăganul, județul Brăila, in sedință ordinară publică de lucru, în data de 31.01.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

2. Dispoziția nr. 94, din 22.02.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședința ordinară publică de lucru in data de 28.02.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

3. Dispoziția nr. 95, din 22.02.2019, privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2019

4. Dispoziția nr. 126, din 15.03.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru in data de 22.03.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

5. Dispoziția nr. 137, din 15.04.2019, privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ cu activitate temporară

6. Dispoziția nr. 138, din 19.04.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în sedință ordinară publică de lucru în data de 25.04.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

7. Dispoziția nr. 141, din 22.04.2019, privind aprobarea Codului Etic și de Integritate al Personalului Instituției Primarului Comunei Bărăganul, județul Brăila (+ anexa)

8. Dispoziția nr. 142, din 22.04.2019, privind desemnarea consilierului etic din cadrul Instituției Primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

9. Dispoziția nr. 143, din 22.04.2019, privind desemnarea responsabilului cu identificarea funcțiilor sensibile în cadrul Instituției Primarului comunei Bărăganul, județul Brăila

10. Dispoziția nr. 144, din 22.04.2019, privind aprobarea listei funcțiilor sensibile, listei persoanelor care ocupă funcții sensibile si a planului de măsuri pentru gestionarea funcțiilor sensibile

11. Dispoziția nr. 145, din 22.04.2019, privind desemnarea persoanei care are acces la cutia de reclamații și sesizări și la adresa de poștă electronică pe care se primesc reclamațiile și sesizările

12. Dispoziția nr. 146, din 22.04.2019, privind desemnarea persoanelor care vor primi avertizări de interes public

13. Dispoziția nr. 147, din 22.04.2019, privind stabilirea și asigurarea locurilor special amenajate pentru afișaj electoral în comuna Bărăganul, județul Brăila, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

14. Dispoziția nr. 148, din 22.04.2019, privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din U.A.T. comuna Bărăganul, în vederea alegerilor pentru Parlamentul European

15. Dispoziția nr. 149, din 22.04.2019, privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (+anexe)

16. Dispoziția nr. 158, din 24.05.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 31.05.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

17. Dispoziția nr. 165, din 11.06.2019, privind desemnarea responsabilului care va efectua supravegherea si verificarea periodica a instalațiilor de iluminat de siguranță

18. Dispoziția nr. 178, din 21.06.2019, privind convocarea Consiliului Local Bărăganul, în sedință ordinară publică de lucru în data de 28.06.2019

19. Dispoziția nr. 185, din 05.07.2019, privind convocarea Consiliului Local Bărăganul, în ședință extraordinară publică de lucru din data de 09.07.2019

20. Dispoziția nr. 187, din 12.07.2019, privind stabilirea modalităților de asigurare a avertizării populației în situații de urgență

21. Dispoziția nr. 188, din 12.07.2019, privind reglementarea accesului si acționarea echipamentelor de alarmare

22. Dispoziția nr. 189, din 12.07.2019, privind desemnarea persoanei responsabila cu implementarea selectării selective a deșeurilor din cadrul primăriei Bărăganul

23. Dispoziția nr. 205, din 22.08.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 30.08.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

24. Dispoziția nr. 206, din 22.08.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință de îndată, în data de 22.08.2019, ora 16.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

 

 
spacer