Dispoziţii ale primarului

1. Dispoziţia nr. 192, din 15.04.2010, privind actualizarea componenţei Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorului la nivelul comunei Bărăganul
descarcă document (PDF)
2. Dispoziţia nr. 122, din 07.05.2012, privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, pentru desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile publice locale
descarcă document (PDF)
3. Dispoziţia nr. 89, din 01.04.2013, privind constituirea Comisiei Paritare din cadrul Primăriei comunei Bărăganul, jud. Brăila
descarcă document (PDF)

4. Dispoziţia nr. 141, din 21.05.2015, privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu dintre Comuna Bărăganul, judeţul  Brăila şi doamna Vasile Dorina - secretar comuna Bărăganul, jud. Brăila

descarcă document (PDF)

5. Dispoziția nr. 01, din 05.01.2018, privind desemnarea dlui. Radu Stan  - funcționar public în cadrul aparatului de specialitate, care va îndeplini atirbuțiile inspectorului de protecție civilă

descarcă document (PDF)

6. Dispoziția nr. 02, din 05.01.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Toma Alina- Valentina

descarcă document (PDF)

7. Dispoziția nr. 03, din 05.01.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Ghionea Ionela- Roxana

descarcă document (PDF)

8. Dispoziția nr. 04, din 08.01.2018, privind modificarea numărului de membri și a cuantumului, pentru familia doamnei Preda Florentina

descarcă document (PDF)

9. Dispoziția nr. 05, din 08.01.2018, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Pintilie Elena

descarcă document (PDF)

10. Dispoziția nr. 06, din 08.01.2018, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Rață Nicolae- Romică

descarcă document (PDF)

11. Dispoziția nr. 07, din 08.01.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Șerban Elisabeta

descarcă document (PDF)

12. Dispoziția nr. 08, din 15.01.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședință ordinară publică de lucru din data de 31.01.2018, ora 09.00, în sala de șdințe a Primăriei Bărăganul

descarcă document (PDF)

13. Dispoziția nr. 09, din 16.01.2018, privind modificarea începând cu 01.01.2018 a nr. de ore de activități de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat

descarcă document (PDF)

14. Dispoziția nr. 10, din 17.01.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Dumitrache Elena, începând cu luna februarie 2018

descarcă document (PDF)

15. Dispoziția nr. 11, din 17.01.2018, privind recuperarea sumei de 116 lei acordată necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru familia doamnei Dumitrache Elena

descarcă document (PDF)

16. Dispoziția nr. 12, din 17.01.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Furtună Elena, începând cu luna februarie 2018

descarcă document (PDF)

17. Dispoziția nr. 13, din 18.01.2018, privind modificarea numelui de familie al titularului de ajutor social de la ”Lungu” Elena la numele de Duțu Elena, începând cu data de 01.02.2018

descarcă document (PDF)

18. Dispoziția nr. 14, din 19.01.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social și încetarea obligației de a presta activități sau lucrări de interes local, pentru doamna Cernat Petrica, începând cu luna februarie 2018

descarcă document (PDF)

19. Dispoziția nr. 15, din 22.01.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Asan Augustina,începând cu luna februarie 2018

descarcă document (PDF)

20. Dispoziția nr. 16, din 22.01.2018, privind încetarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Horghidan Bernaveta, reprezentat legal prin Florea Laura

descarcă document (PDF)

21. Dispoziția nr. 17, privind încetarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Stancu Costică, reprezentat legal prin Munteanu Rodica

descarcă document (PDF)

22. Dispoziția nr. 18, din 23.01.2018, privind angajarea doamnei Florea Laura în funcția de asistent personal, începând cu data de 01.02.2018

descarcă document (PDF)

23. Dispoziția nr. 19, din 23.01.2018, privind angajarea doamnei Cârjan Petruța- Alexandra în funcția de asistent personal, începând cu data de 01.02.2018

descarcă document (PDF)

24. Dispoziția nr. 20, din 23.01.2018, privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ cu activitate temporară

descarcă document (PDF)

25. Dispoziția nr. 21, din 26.01.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului Moise Gică, începând cu luna februarie 2018

descarcă document (PDF)

26. Dispoziția nr. 22, din 26.01.2018, privind recuperarea sumei de 116 lei acordată necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru familia domnului Moise Gică

descarcă document (PDF)

27. Dispoziția nr. 23, din 26.01.2018, privind modificarea art. 1 și al art. 6, literele ”d” și ”e” din din Dispoziția nr. 405/ 22.12.2017, referitoare la desfășurarea concursului/ examenului de promovare pentru funcționarii publici

descarcă document (PDF)

28. Dispoziția nr. 24, din 31.01.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședință ordinară publică de lucru din data de 14.02.2018, ora 09,00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

descarcă document (PDF)

29. Dispoziția nr. 25, din 31.01.2018, privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Bucur Nicoleta, începând cu data de 01.02.2018

descarcă document (PDF)

30. Dispoziția nr. 26, din 31.01.2018, privind numirea unui curator special pentru Ghiorghiță Rada

descarcă document (PDF)

31. Dispoziția nr. 27, din 01.02.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Cîrjan Didina

descarcă document (PDF)

32. Dispoziția nr. 28, din 01.02.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Medeleanu Florentina

descarcă document (PDF)

33. Dispoziția nr. 29, din 02.02.2018, privind numirea unui curator special pentru Ghiorghiță Rada, având ca obiect dezbatere succesiune

descarcă document (PDF)

34. Dispoziția nr. 30, din 06.02.2018, privind desemnarea utilizatorilor pentru înscrierea datelor în Sistemul Informatic RAN

descarcă document (PDF)

35. Dispoziția nr. 31, din 07.02.2018, privind încetarea contractului de muncă pentru asistentul personal Filip Vasilica, urmare a decesului, conform Certificatului Seria D.11, nr. 014880, îmcepând cu data de 25.01.2018

descarcă document (PDF)

36. Dispoziția nr. 32, din 07.02.2018, privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Bratu Maricica, reprezentând cheltuielile cu înmormântarea defunctei Manole Aurica

descarcă document (PDF)

37. Dispoziția nr. 33, din 07.02.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Alii Anghelina, începând cu luna februarie 2018

descarcă document (PDF)

38. Dispoziția nr. 34, din 07.02.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Bonciu Săndica, începând cu luna februarie 2018

descarcă document (PDF)

39. Dispoziția nr. 35, din 07.02.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Cojocaru Iuliana- Florentina, începând cu luna februarie 2018

descarcă document (PDF)

40. Dispoziția nr. 36, din 07.02.2018, privind recuperarea sumei de 116 lei acordată necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru familia doamnei Cojocaru Iuliana- Florentina

descarcă document (PDF)

41. Dispoziția nr. 37, din 07.02.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru numita Manole Aurica, începând cu luna martie 2018

descarcă document (PDF)

42. Dispoziția nr. 38, din 07.02.2018, privind numirea prin transfer la cerere, în funcția publică de secretar al U.A.T. Bărăganul, a domnului Luca N. Viorel

descarcă document (PDF)

43. Dispoziția nr. 39, din 09.02.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Cârjan Petruța- Alexandra, începând cu luna martie

descarcă document (PDF)

44. Dispoziția nr. 40, din 09.02.2018, privind recuperarea sumei de 58 lei acordată necuvenit cu titlu de ajutor încălzire pentru familia doamnei Cârjan Petruța- Alexandra

descarcă document (PDF)

45. Dispoziția nr. 41, din 09.02.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Botnaru Maria- Cristina

descarcă document (PDF)

46. Dispoziția nr. 42, din 09.02.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Filip Vasilica

descarcă document (PDF)

47. Dispoziția nr. 43, din 13.02.2018, privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2018”

descarcă document (PDF)

48. Dispoziția nr. 44, din 13.02.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Croitoru Mariana

descarcă document (PDF)

49. Dispoziția nr. 45, din 14.02.2018, privind delegarea exercitării atribuțiilor de stare civilă ale Primăriei comunei Bărăganul către doamna Rădulescu Ecaterina; acordul de preluare sarcini al doamnei Rădulescu Ecaterina

descarcă document (PDF)

50. Dispoziția nr. 46, din 14.02.2018, privind actualizarea componenței Comisiei de Autoritate Tutelară de pe lângă Primăria comunei Bărăganul

descarcă document (PDF)

51. Dispoziția nr. 47, din 14.02.2018, privind stabilirea salariului lunar al domnului Cloșcă Cristian Ionuț

descarcă document (PDF)

52. Dispoziția nr. 48, din 14.02.2018, privind stabilirea salariului lunar al doamnei Sprînceană Florica, urmare a promovării în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional ”superior”, gradația 5

descarcă document (PDF)

53. Dispoziția nr. 49, din 14.02.2018, privind stabilirea salariului lunar al domnului Pungă Gigel, ca urmare a promovării în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional ”superior”, gradația 5

descarcă document (PDF)

54. Dispoziția nr. 50, din 14.02.2018, privind stabilirea salariului lunar al domnului Luca N. Viorel, care ocupă funcția publică de secretar al U.A.T. Bărăganul, gradația 5, familia ocupațională ”Administrație”

descarcă document (PDF)

55. Dispoziția nr. 51, din 15.02.2018, privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare

descarcă document (PDF)

56. Dispoziția nr. 52, din 15.02.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului Țuțuianu Tudorel- Sorinel

descarcă document (PDF)

57. Dispoziția nr. 53, din 15.02.2018, privind privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

descarcă document (PDF)

58. Dispoziția nr. 54, din 16.02.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședință extraordinară publică de lucru din data 28.02.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

descarcă document (PDF)

59. Dispoziția nr. 55, din 21.02.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Drăghici Marian, începând cu luna martie 2018

descarcă document (PDF)

60. Dispoziția nr. 56, din 21.02.2018, privind recuperarea sumei 58 lei acordată necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru domnul Drăghici Marian

descarcă document (PDF)

61. Dispoziția nr. 57, din 21.02.2018, privind numirea unui curator special pentru doamna Ghiorghiță Rada

descarcă document (PDF)

62. Dispoziția nr. 58, din 21.02.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Duțu Elena, începând cu luna martie 2018

descarcă document (PDF)

63. Dispoziția nr. 59, din 21.02.2018, privind nominalizarea membrilor grupului de lucru în vederea întocmirii amenajamentului pastoral la nivelul U.A.T. comuna Bărăganul, jud. Brăila

descarcă document (PDF)

64. Dispoziția nr. 60, din 28.02.2018, privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Strâmbeanu Ioana, începând cu luna martie 2018

descarcă document (PDF)

65. Dispoziția nr. 61, din 28.02.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Cristian Nuți, începând cu luna martie 2018

descarcă document (PDF)

66. Dispoziția nr. 62, din 28.02.2018, privind recuperarea sumei de 58 lei acordată necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru familia doamnei Cristian Nuți

descarcă document (PDF)

67. Dispoziția nr. 63, din 01.03.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Vâlsan Alin- Lucian, începând cu luna martie 2018

descarcă document (PDF)

68. Dispoziția nr. 64, din 01.03.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului Lungu Dușa, începând cu luna martie 2018

descarcă document (PDF

69. Dispoziția nr. 65, din 01.03.2018, privind actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ managerial al Instituției Primarului comunei Bărăganul

descarcă document (pdf)

70. Dispoziția nr. 66, din 01.03.2018, privind constituirea echipei pentru evaluarea și gestionarea riscurilor în cadrul Instituției Primarului comunei Bărăganul

descarcă document (PDF)

71 Dispoziția nr. 67, din 01.03.2018, privind aprobarea Programului de dezvoltare al Sistemului de Control Intern/ Managerial pentru anul 2018

descarcă document (PDF)

72. Dispoziția nr. 68, din 01.03.2018, privind aprobarea Procedurilor operaționale actualizate și Procedurilor operaționale suplimentare aferente Sistemului de Control Intern/ Managerial din cadrul Instituției Primarului comunei Bărăganul

descarcă document (PDF)

73. Dispoziția nr. 69, din 05.03.2018 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Modernizare iluminat stradal în comuna Bărăganul, jud. Brăila”

descarcă document (PDF)

74. Dispoziția nr. 70, din 06.03.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social al doamnei Bogdan Ilenuța

descarcă document (PDF)

75. Dispoziția nr. 71, din 06.03.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social și la alocația pentru susținerea familiei domnului Toma Paul

descarcă document (PDF)

76. Dispoziția nr. 72, din 06.03.2018, privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

descarcă document (PDF)

77. Dispoziția nr. 73, din 07.03.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Șerban Claudia

descarcă document (PDF)

78. Dispoziția nr. 74, din 07.03.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Andronic Mădălina

descarcă document (PDF)

79. Dispoziția nr. 75, din 07.03.2018, privind aprobarea declarației de aderare la valorile fundamentale, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție în perioada 2016 - 2020 și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea S.N.A. 2016 - 2020

descarcă document (PDF)

80. Dispoziția nr. 76, din 08.03.2018, privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Mocanu Ion, reprezentând cheltuielile cu înmormântarea defunctului Mocanu Ștefan

descarcă document (PDF)

81. Dispoziția nr. 77, din 12.03.2018, privind stabilirea salariului lunar al doamnei Taranovschi Vasilica, asistent medical principal, gradația 5, familia ocupațională ”Sănătate”

descarcă document (PDF)

82. Dispoziția nr. 78, din 12.03.2018, privind stabilirea salariului lunar al doamnei Dimache Anișoara, instructor de educație la Centrul de zi, gradația 5, familia ocupațională ”Sănătate”

descarcă document (PDF)

83. Dispoziția nr. 79, din 12.03.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Moldoveanu Nicoleta

descarcă document (PDF)

84. Dispoziția nr. 80, din 12.03.2018, privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ cu activitate temporară

descarcă document (PDF)

85. Dispoziția nr. 81, din 12.03.2018, privind modificarea dispoziției 431/ 29,12,2017 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Taranovschi Vasilica, asistent medical principal, gradația 5, familia ocupațională ”Sănătate”

descarcă document (PDF)

86. Dispoziția nr. 82, din 16.03.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Vasile Tanța

descarcă document (PDF)

87. Dispoziția nr. 83, din 19.03.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Cârjan Petruța- Alexandra

descarcă document (PDF)

88. Dispoziția nr. 84, din 19.03.2018, privind încetarea plății indemnizației lunare pentru minora cu handicap grav Florea Florentina- Daniela, reprezentată legal prin Florea Voica

descarcă document (PDF)

89. Dispoziția nr. 85, din 19.03.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Cimpoaie Gheorghe

descarcă document (PDF)

90. Dispoziția nr. 86, din 22.03.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședință ordinară publică de lucru în data de 30.03.2015, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

descarcă document (PDF)

91. Dispoziția nr. 87, din 22.03.2018, privind încetarea obligației de a presta activități sau lucrări de interes local pentru numitul Sfîrleajă Valentin

descarcă document (PDF)

92. Dispoziția nr. 88, din 22.03.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Adescenco Petronela

descarcă document (PDF)

93. Dispoziția nr. 89, din 27.03.2018, privind acordarea indemnizației lunare pentru minora cu handicap grav Cimpoaie Georgiana Emilia, începând cu luna aprilie 2018

descarcă document (PDF)

94. Dispoziția nr. 90, din 27.03.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Cojocaru Iulia- Florentina

descarcă document (PDF)

95. Dispoziția nr. 91, din 28.03.2018, privind încetarea dreptului la stimulentul educațional aferent lunii martie 2018, acordat doamnei Șerban Elisabeta, în calitate de titular, pentru copilul Șerban Toni- Andrei, în calitate de beneficiar

descarcă document (PDF)

96. Dispoziția nr. 92, din 30.03.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Bonciu Săndica, începând cu luna aprilie 2018

descarcă document (PDF)

97. Dispoziția nr. 93, din 30.03.2018, privind recuperarea sumei plătită necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței de la domnul Alli Neculai, pentru luna martie 2018

descarcă document (PDF)

98. Dispoziția nr. 94, din 30.03.2018, privind recuperarea sumei plătită necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței de la doamna Cimpoaie Gabriela, pentru luna martie 2018

descarcă document (PDF)

99. Dispoziția nr. 95, din 30.03.2018. privind recuperarea sumei plătită necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței de la doamna Mardale Maria, pentru luna martie 2018

descarcă document (PDF)

100. Dispoziția nr. 96, din 30.03.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Petre Nuță, începând cu luna aprilie 2018

descarcă document (PDF)

101. Dispoziția nr. 97, din 30.03.2018, privind recuperarea sumei plătită necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței de la domnul Crucianu Gheorghe

descarcă document (PDF)

102. Dispoziția nr. 98, din 30.03.2018, privind recuperarea sumei plătită necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței de la damna Curte Ionelia, pentru luna martie 2018

descarcă document (PDF)

103. Dispoziția nr. 99, din 30.03.2018, privind recuperarea sumei plătită necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței de la domnul Craiu Florin, pentru luna martie 2018

descarcă document (PDF)

104. Dispoziția nr. 100, din 30.03.2018, privind recuperarea sumei plătită necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței de la doamna Vasile Tanța

descarcă document (PDF)

105. Dispoziția nr. 101, din 30.03.2018, privind modificarea art. 1 din dipoziția nr. 81/ 12.03.2018, privind stabilirea salariului lunar al doamnei Taranovschi Vasilica, asistent medical principal, gradația 5, familia ocupațională ”Sănătate”

descarcă document (PDF)

106. Dispoziția nr. 102, din 30.03.2018, privind modificarea art. 1 din dispoziția nr. 77/ 12.03.2018, privind stabilirea salariului lunar al doamnei Dimache Anișoara, instructor de educație la Centrul de zi, gradația 5, familia ocupațională ”Sănătate”

descarcă document (PDF)

107. Dispoziția nr. 103, din 10.04.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Cristea Fănica, începând cu luna aprilie 2018

descarcă document (PDF)

108. Dispoziția nr. 104, din 16.04.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Tuleș Florentina

descarcă document (PDF)

109. Dispoziția nr. 105, din 16.04.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Țuțuianu Petrica

descarcă document (PDF)

110. Dispoziția nr. 106, din 18.04.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședință ordinară publică de lucru în data de 27.04.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

111. Dispoziția nr. 107, din 18.04.2018, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Gherghișan Camelia

112. Dispoziția nr. 108, din 18.04.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Dulman Irina

113. Dispoziția nr. 109, din 18.04.2018, privind stabilirea programului de lucru pentru salariații U.A.T. comuna Bărăganul în perioada 02.05.2018 - 11.05.2018

114. Dispoziția nr. 110, din 27.04.2018, privind transformarea contractului de muncă nr. 413/23.01.2018, încheiat pe perioadă determinată, C.I.M., încheiat pe perioadă nedeterminată pentru doamna Cârjan Petruța Alexandra, încadrată pe postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav Stancu Costică

115. Dispoziția nr. 111, din 27.04.2018, privind încetarea plății indemnizației lunare pentru doamna cu handicap grav Enache Ștefana, reprezentată legal prin fiica sa Enache Mariana

116. Dispoziția nr. 112, din 27.04.2018, privind acordarea indemnizației lunare pentru doamna cu handicap grav Dimache Anica, începând cu luna mai 2018

117. Dispoziția nr. 113, din 27.04.2018, privind acordarea indemnizației lunare pentru doamna cu handicap grav Paraschiv Simona, începând cu luna mai 2018

118. Dispoziția nr. 114, din 27.04.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Dumitrache Sofica, începând cu luna mai 2018

119. Dispoziția nr. 115, din27.04.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Alii Anghelina, începând cu luna mai 2018

120. Dispoziția nr. 116, din 27.04.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru pentru familia doamnei Bratu Doina, începând cu luna mai 2018

121. Dispoziția nr. 117, din 27.04.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Negoiescu Smaranda, asistent personal al persoanei cu handicap grav Negoescu Petrică- George

122. Dispoziția nr. 118, din 07.05.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședință de îndată în data de 07.05.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

123. Dispoziția nr. 119, din 07.05.2018, privind prelungirea acordării indemnizației lunare pentru copilul cu handicap grav Moldoveanu Vali Gigi, prin reprezentantul legal mama Moldoveanu Nicoleta, începând cu data de 01.06.2018

124. Dispoziția nr. 120, din 07.05.2018, privind modificarea Dispoziției Primarului comunei Bărăganul, nr. 47/14.02.2018

125. Dispoziția nr. 121, din 11.05.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Panțuru Nina, începând cu luna iunie 2018

126. Dispoziția nr. 122, din 11.05.2018, privind numirea Comisiei Operative șu desemnarea a doi membri în Comisia Centrală de Inventariere a Operatorului S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. pentru inventarierea bunurilor, a datoriilor și a documentelor care constituie arhiva tehnică aparținând sistemului public de alimentare cu apă din Aria Delegată a Delegatarului U.A.T. Comuna Bărăganul, jud. Brăila

127. Dispoziția nr. 123, din 11.05.2018, privind aprobarea planului de servicii întocmit pentru minora Leanca Petronela- Rebeca și familia acesteia

128. Dispoziția nr. 124, din  11.05.2018, privind aprobarea planului de servicii întocmit pentru minorul Leanca Gabriel- Andrei și familia acestuia

129. Dispoziția nr. 125, din 11.05.2018, privind aprobarea planului de servicii întocmit pentru minora Leanca Ionela- Beatrice și familia acesteia

130. Dispoziția nr. 126, din 11.05.2018, privind aprobarea planului de servicii întocmit pentru minora Plăcintaru Selena- Ramona și familia acesteia

131. Dispoziția nr. 127, din 17.05.2018, privind privind prelungirea contractului individual de muncă nr. 6663/29.11.2018, încheiat pe durată determinată al doamnei Stoica Rodica, încadrat pe post asistent personal persoană cu handicap, pentru a presta îngrijire, supraveghere și ajutor permanent minorului Cîrjan Rareș Gabriel

132. Dispoziția nr. 128, din 25.05.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședință ordinară publică de lucru în data de 31.05.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

133. Dispoziția nr. 129, din 25.05.2018, privind nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a comunei Bărăganul care vor distribui produse raționalizate către populație

134. Dispoziția nr. 130, din 25.05.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Săcuiu Ionela, începând cu luna iunie 2018

135. Dispoziția nr. 131, din 04.06.2018, privind modificarea numelui de familie al titularului de ajutor social din ”Tudose” Doina, în ”Pantilimon” Doina, începând cu luna iunie 2018

136. Dispoziția nr. 132, din 04.06.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului Soare Pavel, începând cu luna iunie 2018

137. Dispoziția nr. 133, din 04.06.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Craiu Florin

138. Dispoziția nr. 134, din 07.06.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Moise Ionela- Georgeta

139. Dispoziția nr. 135, din 07.06.2018, privind încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Leșu Costela

140. Dispoziția nr. 136, din 07.06.2018, privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Construire clădire multifuncțională P+1E parțial (Dispensar Uman)”

141. Dispoziția nr. 137, din 08.06.2018, privind încetarea dreptului la stimulentul educașional aferent lunii iunie 2018, acordat doamnei Dumitrache Sofica, în calitate de titular, pentru copilul Dumitrache Flori- Mihaela- Laura, în calitate de beneficiar

142. Dispoziția nr. 138, din 08.06.2018, privind constituirea comisiei tehnice în vederea determinării consumului mediu de carburanți pentru automobilele aflate în dotarea U.A.T. comuna Bărăganul

143. Dispoziția nr. 139, din 08.06.2018, privind desemnarea persoanelor responsabile cu protecția datelor cu carcter personal la nivelul comunei Bărăganul

144. Dispoziția nr. 140, din 08.06.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Miu Ion, îcepând cu luna iulie 2018

145. Dispoziția nr. 141, din 08.06.2018, privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Soare Tinița

146. Dispoziția nr. 142, din 08.06.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Croitoru Marian

147. Dispoziția nr. 143, din 08.06.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Săcuiu Ionela

148. Dispoziția nr. 144, din 08.06.2018, privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, procedura simplificată, în vederea  atribuirii contractului de lucrări pentru obiectivul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul, județul Brăila”

149. Dispozitia nr. 145, din 08.06.2018, privind constituirea comisiei de avaluare a ofertelor, procedura simplificată, în vederea atribuirii contractului de lucrătri pentru obiectivul ”Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila”

150. Dispoziția nr. 146, din 08.06.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Croitoru Mariana

151. Dispoziția nr. 147, din 12.06.2018, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Dimache Mirela

152. Dispoziția nr. 148, din 12.06.2018, privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Mihăilă Teodora

153. Dispoziția nr. 149, din 18.06.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Aliman Georgiana, începând cu luna iulie 2018

154. Dispoziția nr. 150, din 20.06.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Sîrbu Getuța, începând cu luna iulie 2018

155. Dispoziția nr. 151, din 20.06.2018, privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Cernat Ioana, reprezentând cheltuielile cu înmormântarea defunctei Cerna Petrica

156. Dispoziția nr. 152, din 21.06.2018, privind convocare C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședință ordinară publică de lucru în data de 27.06.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

157. Dispoziția nr. 153, din 22.06.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Tuleș Florentina

158. Dispoziția nr. 154, din 22.06.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Aliman Georgiana

159. Dispoziția nr. 155, din 26.06.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Asan Augustina, începând cu luna iulie 2018

160. Dispoziția nr. 156, din 26.06.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru numita Cernat Petrica, începând cu luna iulie 2018

161. Dispoziția nr. 157, din 26.06.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, penyru familia doamnei Udrea Vasilica- Valentina

162. Dispoziția nr. 158, din 26.06.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Dumitrache Sofica

162. Dispoziția nr. 159, din 26.06.2018, privind modificarea cuantunului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Panțuru Nina

163. Dispoziția nr. 160, din 28.06.2018, privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Bărăganul, județul Brăila, în perioada 02 - 06 iulie 2018

164. Dispoziția nr. 161, din 29.06.2018, privind modificarea cuantumului ajutoarului social pentru familia doamnei Frățilă Sanda, începând cu luna iulie 2018

165. Dispoziția nr. 162, din 29.06.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Alli Melentina, începând cu luna iulie 2018

166. Dispoziția nr. 163, din 29.06.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Șerban Elisabeta

167. Dispoziția nr. 164, din 29.06.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Mustățea Nicolae, începând cu luna iulie 2018

168. Dispoziția nr. 165, din 02.07.2018, privind modificare cuantum A.S.F., ca urmare a modificării numărului de membri pentru familia doamnei Dumitrache Didina

169. Dispoziția nr. 166, din 02.07.2018, privind modificarea numărului de persoane din familia doamnei Frățilă Sanda, titulara alocxației pentru susținerea familiei

170. Dispoziția nr. 167, din 02.07.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Adescenco Petronela

171. Dispoziția nr. 168, din 05.07.2018, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Săcuiu Dorina

172. Dispoziția nr. 169, din 05.07.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Țuțuianu Petrica, începând cu luna iulie 2018

173. Dispoziția nr. 170, din 13.07.2018, privind încetarea plății indemnizației lunare pentru domnul Neacșu Ion, persoană cu handicap grav

174. Dispoziția nr. 171, din 16.07.2018, privind reluarea obligației de a presta activități sau lucrări de interes local pentru numitul Sfîrleajă Valentin

175. Dispoziția nr. 172, din 17.07.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Cimpoaie Gabriela

176. Dispoziția nr. 173, din 17.07.2018, privind încetarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Rădulescu Eugenia

177. Dispoziția nr. 174, din 20.07.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședință ordinară publică de lucru în data de 27.07.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

178. Dispoziția nr. 175, din 26.07.2018, privind acordarea indemnizației lunare pentru domnul cu handicap grav Dimache Gheorghe, începând cu data de 01.08.2018

179. Dispoziția nr. 176, din 26.07.2018, privind angajarea doamnei Mădulare Mariana în funcția de asistent personal, începând cu data de 01.08.2018

180. Dispoziția nr. 177, din 31.07.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Vintilă Xenia, începând cu luna august 2018

181. Dispoziția nr. 178, din 31.07.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Duțu Elena, începând cu luna august 2018

182. Dispoziția nr. 179, din 31.07.2018, privind desemnarea responsabilului de contract pentru finanțarea PNCCF 2018 - 2019

183. Dispoziția nr. 180, din 03.08.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Furtună Elena, începând cu luna august 2018

184. Dispoziția nr. 181, din 03.08.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Asan Neculai, începând cu luna august 2018

185. Dispoziția nr. 182, din 03.08.2018, privind încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Vintilă Xenia

186. Dispoziția nr. 183, din 10.08.2018, privind încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Cîrjan Didina

187. Dispoziția nr. 184, din 10.08.2018, privind încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Mustățea Gicu

188. Dispoziția nr. 185, din 10.08.2018, privind stabilirea programului de lucru pentru salariații U.A.T. comuna Bărăganul, în perioada 14.08.2018 - 07.09.2018

189. Dispoziția nr. 186, din 20.08.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Ilie Olimpia- Mariana, începând cu luna septembrie 2018

190. Dispoziția nr. 187, din 21.08.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Soare Tinița, asistent personal al persoanei cu handicap grav Fornea Georgian- Taitan

191. Dispoziția nr. 188, din 21.08.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Bratu Maricica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Bratu Constantin- Florin

192. Dispoziția nr. 189, din 21.08.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Tomiță Titi, asistent personal al persoanei cu handicap grav Mădularu Nicoleta- Mădălina

193. Dispoziția nr. 190, din 21.08.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Crăciun Jenica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Bucur Aneta

194. Dispoziția nr. 191, din 22.08.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Iordache Anișoara, asistent personal al persoanei cu handicap grav Iordache Chiva

195. Dspoziția nr. 192, din 24.08.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila, în ședință ordinară publică de lucru în data de 31.08.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

196. Dispoziția nr. 193, din 28.08.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social domnului Ciolacu Ion

197. Dispoziția nr. 194, din 28.08.2018, privind desfășurarea Concursului/ examenului de promovare pentru un fincționar public în cadrul compartimentului asistență socială

198. Dispoziția nr. 195, din 29.08.2018, privind modificarea art.1 din Dispoziția nr. 48/ 14.02.2018

199. Dispoziția nr. 196, din 29.08.2018, privind modificarea art.1 din Dispoziția nr. 411/ 29.12.2017

200. Dispoziția nr. 197, din 29.08.2018, privind modificarea art.1 din Dispoziția nr. 409/ 29.12.2017

201. Dispoziția nr. 198, din 29.08.2018, privind modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 424/ 29.12.2018

202. Dispoziția nr. 199, din 30.08.2018, privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Dimache Gheorghe

203. Dispoziția nr. 200, din 31.08.2018, privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Lungu Vasile

204. Dispoziția nr. 201, din 03.09.2018, privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Cimpoaie Gabriela, asistent personal al persoanei cu handicap grav Cimpoaie Mihaela

205. Dispoziția nr. 202, din 04.09.2018, privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Ilnițchi Elvira

206. Dispoziția nr. 203, din 06.09.2018, privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Ilie Mariana- Olimpia

207. Dispoziția nr. 204, din 10.09.2018, privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Moise Ionela- Georgeta

208. Dispoziția nr. 205, din 10.09.2018, privind încetarea acordării alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Panțuru Nina

209. Dispoziția nr. 206, din 10.09.2018, privind schimbarea numelui doamnei Cârjan Petruța- Alexandra, titulara alocației pentru susținerea familiei, în urma căsătoriei

210. Dispoziția nr. 207, din 14.09.2018, privind modificare cuantum datorită creșterii numărului de membri pentru familia doamnei Dumitrache Sofica

211. Dispoziția nr. 208, din 17.09.2018, privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Alli Niculai

212. Dispoziția nr. 209, din 17.09.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Mateescu Gica, începând cu luna septembrie 2018

213. Dispoziția nr. 210, din 20.09.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședință ordinară publică de lucru, în data de 26.09.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

214. Dispoziția nr. 211, din 27.09.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Rădulescu Ecaterina

215. Dispoziția nr. 212, din 27.09.2018, privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției contractuale de execuție inspector de specialitate, gradul I, în cadrul compartimentului secretariat- arhivă, IT- relații publice

216. Dispoziția nr. 213, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Alii Mihaela

217. Dispoziția nr. 214, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bucur Ionel

218. Dispoziția nr. 215, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Cheleș AnaMaria- Sorina

219. Dispoziția nr. 216, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bucur Costel- Valentin

220. Dispoziția nr. 217, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bucur Ionuț

221. Dispoziția nr. 218, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Bucur Teodora- Gabriela

222. Dispoziția nr. 219, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Dic Andreea- Maria

223. Dispoziția nr. 220, din 28.09.2019, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Frățilă Ștefania- Alexandra

224. Dispoziția nr. 221, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Șerban Iulia- Andreea

225. Dispoziția nr. 222, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Căluț Ionel- Nicușor

226. Dispoziția nr. 223, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Căluț Iuliana- Ramona

227. Dispoziția nr. 224, din 28.09.2018, privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Căluț Nicoleta- Tănțica

228. Dispoziția nr. 225, din 28.09.2018, privind acordarea dreptului la stimulent educațional unui număr de titulari care au solicitat acest drept în luna septembrie 2018

229. Dispoziția nr. 226, din 28.09.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Ștefan Angelica, începând cu luna octombrie 2018

230. Dispoziția nr. 227, din 28.09.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure beneficiare de ajutor social

231. Dispoziția nr. 228, din 01.10.2018, privind angajarea doamnei Mihai Florica în funcția de asistent personal, începând cu data de 02.10.2018

232. Dispoziția nr. 229, din 02.10.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Pantilimon Doina, începând cu luna octombrie 2018

233. Dispoziția nr. 230, din 02.10.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Prodan Nicu, începând cu luna octombrie 2018

234. Dispoziția nr. 231, din 02.10.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Mustățea Gicu, începând cu luna octombrie 2018

235. Dispoziția nr. 232, din 02.10.2018, privind stabilirea și asigurarea locurilor special amenajate pentru afișaj electoral în Comuna Bărăganul, județul Brăila, în vederea desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției, din perioada 6- 7 octombrie 2018

236. Dispoziția nr. 233, din 02.10.2018, privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din U.A.T. Bărăganul, județul Brăila, în vederea desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției, din perioada 6- 7 octombrie 2018

237. Dispoziția nr. 234, din 03.10.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, județul Brăila în ședință de îndată pentru ziua de 03.10.2018, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

238. Dispoziția nr. 235, din 03.10.2018, privind interzicerea consumului și comercializării băuturilor alcoolice în zilele de 6 și 7 octombrie 2018

239. Dispoziția nr. 236, din 05.10.2018, privind modificarea numărului de persoane și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Cimpoaie Gheorghe

240. Dispoziția nr. 237, din 05.10.2018, privind încetarea dreptulșui la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru familia doamnei Ștefan Angelica, pe perioada noiembrie 2018- martie 2019

241. Dispoziția nr. 238, din 11.10.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Agantin Strafida

242. Dispoziția nr. 239, din 11.10.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Stanciu Steluța, începând cu luna octombrie 2018

243. Dispoziția nr. 240, din 16.10.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței doamnei Agantin Strafida, beneficiară de ajutor social

244. Dispoziția nr. 241, din 16.10.2018, privind numirea unui curator special pentru doamna Zaharia Trufana

245. Dispoziția nr. 242, din 16.10.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru familia doamnei Stanciu Steluța, pe perioada noiembrie 2018- martie 2019

246. Dispoziția nr. 243, din 23.10.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru Mocanu Ion, începând cu luna noiembrie 2018

247. Dispoziția nr. 244, din 23.10.2018, privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Adam Victorița, reprezentând cheltuielile cu înmormântarea defunctului Mocanu Ion

248. Dispoziția nr. 245, din 25.10.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru, în data de 31.10.2018, ora 09.00, în sala de ședințe a U.A.T. comuna Bărăganul

249. Dispoziția nr. 246, din 25.10.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru Mocanu Ion, pe perioada noiembrie 2018- martie 2019

250. Dispoziția nr. 247, din 25.10.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Stoica Rodica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Cârjan Rareș Gabriel

251. Dispoziția nr. 248, din 30.10.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Ciolacu Ion, începând cu luna noiembrie 2018

252. Dispoziția nr. 249, din 30.10.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru domnul Ciolacu Ion, pe perioada noiembrie 2018- martie 2019

253. Dispoziția nr. 250, din 02.11.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru domnul Croitoru Ion, începând cu luna noiembrie 2018

254. Dispoziția nr. 251, din 02.11.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Pană Mihaela, începând cu luna noiembrie 2018

255. Dispoziția nr. 252, din modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Ene Eugenia, începând cu luna noiembrie 2018

256. Dispoziția nr. 253, din 02.11.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Alli Melentina, începând cu luna noiembrie 2018

257. Dispoziția nr 254, din 05.11.2018, privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Duțu Vasile

258. Dispoziția nr. 255, din 06.11.2018, privind încetarea acordării plății alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Mirea Georgiana

259. Dispoziția nr. 256, din 06.11.2018, privind încetarea acordării plății alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Rață Nicolae- Romică

260. Dispoziția nr. 257, din 08.11.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia dpmnului Asan Decian

261. Dispoziția nr. 258, din 08.11.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Bratu Doina

262. Dispoziția nr. 259, din 08.11.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului Ștefan Mitică

263. Dispoziția nr. 260, din 08.11.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului Popa Ionel

264. Dispoziția nr. 261, din 09.11.2018, privind angajarea cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată a domnului Croitoru Laurențiu- Teodor

265. Dispoziția nr. 262, din 09.11.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure, beneficiare de ajutor social

266. Dispoziția nr. 263, din 12.11.2018, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Lupșa Maria

267. Dispoziția nr. 264, din 20.11.2018, privind constituirea Comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteo nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, la nivelul comunei Bărăganul

268. Dispoziția nr. 265, din 21.11.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în luna noiembrie 2018

269. Dispoziția nr. 266, din 23.11.2018, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședință ordinară publică de lucru în data de 29.11.2018, ora 9.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

270. Dispoziția nr. 267, din 28.11.2018, privind încetarea plății indemnizației lunare pentr doamna cu handicap grav Zaharia Trufana, reprezentată legal prin fiica sa Moldoveanu Stela

271. Dispoziția nr. 268, din 28.11.2018, privind modificarea numelui de familie al titularului de ajutor social de la ”Soare” Marioara, la numele ”Zăvoianu” Marioara, începând cu luna decembrie 2018, ca urmare a căsătoriei

272. Dispoziția nr. 269, din 28.11.2018, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia doamnei Agantin Strafida

273. Dispoziția nr. 270, din 29.11.2018, privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Taraș Dobrița

274. Dispoziția nr. 271, din 29.11.2018, privind desemnarea responsabilului care va efectua verificarea periodică a instalației de hidranți interiori de la Căminul Cultural

275. Dispoziția nr. 272, din 29.11.2018, privind stabilirea salariului lunar al domnului Croitoru Laurențiu Teodor, care ocupă funcția contractuală de execuție inspector de specialitate, grad I, familia ocupațională ”Administrație”, gradația I

276. Dispoziția nr. 273, din 29.11.2018, privind promovarea în grad profesional al doamnei Dimache Florica Mariana, care ocupă funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional ”principal” și a fost promovată în funcția de execuție inspector, clasa I, grad profesional ”superior”, familia ocupațională ”Administrație”, gradația 5 și acordă viza pentru control financiar preventiv

277. Dispoziția nr. 274, din 29.11.2018, privind desemnarea persoanei, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bărăganul responsabilă cu prevenirea și combaterea violenței domestice

278. Dispoziția nr. 275, din 04.12.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului Alli Auraș- Italian

279. Dispoziția nr. 276, din 04.12.2018, privind schimbarea numelui ”Soare” Marioara, titulara alocației pentru susținerea familiei, datorită căsătoriei, în ”Zăvoianu” Marioara

280. Dispoziția nr. 277, din 07.12.2018, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Agantin Strafida

281. Dispoziția nr. 278, din 07.12.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței familiei domnului Alli Auraș- Italian, beneficiară de ajutor social

282. Dispoziția nr. 279, din 07.12.2018, privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Cârnu Cristina, începând cu luna ianuarie

283. Dispoziția nr. 280, din 07.12.2018, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Andronic Mădălina

284. Dispoziția nr. 281, din 07.12.2018, privind încetarea acordării plății alocației pentru susținerea familiei, pentru familia doamnei Leșu Alina- Ștefana

285. Dispoziția nr. 282, din 13.12.2018, privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor patrimoniale, a elementelor de activ și pasiv care aparțin comunei Bărăganul la data efectuării inventarierii, precum și de inventariere a materiei impozabile si a bazei de impozitare in funcție de care se calculeaza impozitele si taxele aferente pe anul 2019

286. Dispoziția nr. 283, din 13.12.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Țuțuianu Petrica, începând cu luna decembrie 2018

287. Dispoziția nr. 284, din 13.12.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului Tuleș Florentin, începând cu luna decembrie 2018

288. Dispoziția nr. 285, din 13.12.2018, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Potecă Tincuța, începând cu luna decembrie 2018

289. Dispoziția nr. 286, din 14.12.2018, privind convocarea Consiliului Local Bărăganul, județul Brăila, în ședință ordinară publică de lucru în data de 20.12.2018, ora 09.00, in sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

290. Dispoziția nr. 287, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Sprînceană Florica, care ocupă funcția publică de execuție-inspector, clasa I, grad profesional ”Superior”, Familia ocupațională ”Administrație”

291. Dispoziția nr. 288, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Giol Fănica, care ocupă funcția publică de execuție-inspector, clasa I, grad profesional ”Superior”, Familia ocupațională ”Administrație”

292. Dispoziția nr. 289, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Luca Viorel, care ocupă funcția publică de conducere, Secretar de comună, Familia ocupațională ”Administrație”

293. Dispoziția nr. 290, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Croitoru Virginica, care ocupă funcția publică de execuție-inspector, clasa I, grad profesional ”Superior”, Familia ocupațională ”Administrație”

294. Dispoziția nr. 291, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Pungă Gigel, care ocupă funcția publică de execuție-inspector, clasa I, grad profesional ”Superior”, Familia ocupațională ”Administrație

295. Dispoziția nr. 292, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Sandu Adriana, care ocupă funcția publică de execuție-referent, grad profesional ”asistent”, Familia ocupațională ”Administrație”

296. Dispoziția nr. 293, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Zăvoianu Stana, care ocupă funcția publică de execuție-referent, grad profesional ”superior”, Familia ocupațională ”Administrație”

297. Dispoziția nr. 294, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Radu Stan, care ocupă funcția publică de execuție-referent, grad profesional ”asistent”, Familia ocupațională ”Administrație”

298. Dispoziția nr. 295, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Anghel Aurel, care ocupă funcția contractuală de executie-inspector de specialitate, grad ”II” Familia ocupaționala ”Administrație”

299. Dispoziția nr. 296, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Croitoru Laurentiu Teodor, care ocupă funcția contractuală de executie-inspector de specialitate, grad ”I” Familia ocupaționala ”Administrație”

300. Dispoziția nr. 297, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Alexandru Mihai, care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat, Familia ocupationala ”Administrație”

301. Dispoziția nr. 298, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Cloșcă Valentin, care ocupă funcția contractuală de paznic, Familia ocupatională ”Administrație”

302. Dispoziția nr. 299, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Croitoru Florin, care ocupă funcția contractuală de fochist, Familia ocupatională ”Administrație”

303. Dispoziția nr. 300, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Ionescu Aurel, care ocupă funcția contractuală de guard, Familia ocupatională ”Administrație”

304. Dispoziția nr. 301, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Mardale Gheorghe, care ocupă funcția contractuală de arhivar, Familia ocupațională ”Administrație”

305. Dispoziția nr. 302, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Rădulescu Ecaterina, care ocupă funcția contractuală de secretar dactilograf, Familia ocupațională ”Administrație”

306. Dispoziția nr. 303, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Dumitrache Adrian- Ion, care ocupă funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate , grad ”IA”, Familia ocupațională ”Administrație”

307. Dispoziția nr. 304, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Dimache Florica Mariana, care ocupă funcția publică de execuție- inspector, clasa I, grad profesional ”superior”, Familia ocupațională ”Administrație”

308. Dispoziția nr. 305, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Mardale Daniela, care ocupă funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad ”II”, Familia ocupațională ”Administrație”

309. Dispoziția nr. 306, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Tache Claudia Artemiza, care ocupă funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad ”II”, Familia ocupațională ”Administrație”

310. Dispoziția nr. 307, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Botea Paula Elena, care ocupă funcția publică de execuție de administrator/ coordonator Centru de zi, Familia ocupațională ”Administrație”

311. Dispoziția nr. 308, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Grosu Nicoleta, care ocupă funcția contractuală de muncitor calificat- bucătar la Centrul de zi, Familia ocupațională ”Administrație”

312. Dispoziția nr. 309, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Dimache Anișoara, care ocuoă funcția contractuală de instructor de educație la Centrul de zi, Familia ocupațională ”Sănătate și Asistență socială”

313. Dispoziția nr. 310, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Taranovschi Vasilica, care ocupă funcția contractuală de asistent medical comunitar, Familia ocupațională ”Sănătate și Asistență socială”

314. Dispoziția nr. 311, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană doamnei Fusaru Rodica, care ocupă funcția contractuală de bibliotecar, Familia ocupațională ”Administrație”

315. Dispoziția nr. 312, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Cloșcă Cristian Ionuț, care ocupă funcția contractuală de șofer microbuz, Familia ocupațională ”Administrație”

316. Dispoziția nr. 313, din 14.12.2018, privind acordarea indemnizației de hrană domnului Mardale Aurel, care ocupă funcția contractuală de șofer microbuz, Familia ocupațională ”Administrație”

317. Dispoziția nr. 314, din 14.12.2018, privind recuperarea sumei de 232 lei acordată necuvenit cu titlul de ajutor de incălzire, pentru familia doamnei Potecă Tincuța

318. Dispoziția nr. 315, din 14.12.2018, privind recuperarea sumei de 232 lei acordată necuvenit cu titlul de ajutor de incălzire, pentru familia doamnei Țuțuianu Petrica

319. Dispoziția nr. 316, din 14.12.2018, privind recuperarea sumei de 232 lei acordată necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru familia domnului Tuleș Florentin

320. Dispoziția nr. 317, din 14.12.2018, privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Înființare teren de sport multifuncțional in comuna Bărăganul, județul Brăila”

321. Dispoziția nr. 318, din 18.12.2018, privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Bratu Doina, reprezentand cheltuielile cu înmormântarea defunctului Bratu Constantin

322. Dispoziția nr. 319, din 20.12.2018, privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Vintilă Dumitru

323. Dispoziția nr. 320, din 21.12.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței familiilor si persoanelor singure, care au depus cerere in luna decembrie 2018

324. Dispoziția nr. 321, din 21.12.2018, privind încetarea contractului de muncă a domnului Radu Milea, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Radu Niculina

325. Dispoziția nr. 322, din 27.12.2018, privind acordarea gradației corespunzatoare tranșei de vechime in muncă doamnei Sandu Adriana, referent asistent, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băraganul, județul Brăila

326. Dispoziția nr. 323, din 28.12.2018, privind stabilirea programului de lucru pentru salariații U.A.T. comuna Băraganul, județul Brăila, în luna ianuarie 2019

327. Dispoziția nr. 324, din 28.12.2018, privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Alli Auraș Cătălin, începând cu data de 05.12.2018

328. Dispoziția nr. 01, din 03.01.2019, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Bratu Doina, începând cu luna ianuarie 2019

329. Dispoziția nr. 02, din 03.01.2019, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru domnul Mustățea Gicu, începând cu luna ianuarie 2019

330. Dispoziția nr. 03, din 03.01.2019, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru domnul Răileanu Dumitru. începând cu luna ianuarie 2019

331. Dispoziția nr. 04, din 10.01.2019, privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, pentru familia domnului Măciucă Fănel

332. Dispoziția nr. 05, din 16.01.2019, privind modificarea începând cu luna ianuarie 2019 a numarului de ore de activitați de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat

333. Dispoziția nr. 06, din 18.01.2019, privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului Drăgan Cristinel

334. Dispoziția nr. 07, din 23.01.2019, privind acordarea dreptului la stimulent educațional doamnei Aliman Georgiana, în calitate de titular, pentru copilul Aliman Alexandru-Safirman, în calitate de beneficiar

335. Dispoziția nr. 08, din 25.01.2019, privind  convocarea Consiliului Local Bărăganul, județul Brăila, in sedință ordinară publică de lucru, în data de 31.01.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Bărăganul

336. Dispoziția nr. 09, din 25.01.2019, privind stabilirea dreptului la ajutorul social si la alocația pentru susținerea familiei doamnei Aliman Georgiana

337. Dispoziția nr. 10, din 25.01.2019, privind prelungirea perioadei acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Gîdinceanu Raisa

338. Dispozitia nr. 11, din 25.01.2019, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incălzirea locuinței familiei doamnei Aliman Georgiana

339. Dispoziția nr. 12, din 25.01.2019, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Enache Ștefan, începând cu luna februarie 2019

340. Dispoziția nr. 13, din 29.01.2019, privind recuperarea sumei de 116 lei, acordată necuvenit cu titlul de ajutor de încălzire pentru domnul Enache Ștefan

341. Dispoziția nr. 14, din 29.01.2019, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Drăgan Georgeta

342. Dispoziția nr. 15, din 29.01.2019, privind încetarea obligației de a presta activități sau lucrări de interes local pentru numitul Vintilă Dumitru, pentru incapacitate temporară de muncă

343. Dispoziția nr. 16, din 31.01.2019, privind încetarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Cloșcă Mihalache

344. Dispoziția nr. 17, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Bivolaru Victor, ales local, care ocupă funcția de primar, familia ocupațională ”Administrație”

345. Dispoziția nr. 18, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Preda Mihai, ales local, care ocupă funcția de vice-primar, familia ocupațională ”Administrație”

346. Dispoziția nr. 19, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Luca Viorel, care ocupă funcția publică de secretar comună, familia ocupațională ”Administrație”

347. Dispoziția nr. 20, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Croitoru Virginica, care ocupă funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional ”superior”, gradația 5, familia ocupațională ”Administrație” si care acordă viză C.F.P.

348. Dispoziția nr. 21, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Sprînceană Florica, care ocupa funcția publică de execuție inspector fiscal, clasa I, grad profesional ”superior”, gradația 5, familia ocupaționala ”Administrație” si care acordă viză C.F.P.

349. Dispoziția nr. 22, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Giol Fanica, care ocupă funcția publică de execuție inspector T.I. , clasa I, grad profesional ”superior”, gradația 5, familia ocupaționala ”Administrație” si care acordă viză C.F.P.

350. Dispoziția nr.23, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Pungă Gigel, inspector la Registrul Agricol

351. Dispoziția nr. 24, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Zăvoianu Stana, referent stare civilă

352. Dispoziția nr. 25, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Sandu Adriana, referent

353. Dispoziția nr. 26, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Radu Stan, referent

354. Dispoziția nr. 27, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Anghel Aurel, inspector de specialitate

355. Dispoziția nr. 28, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Croitoru Laurențiu Teodor, inspector de specialitate

356. Dispoziția nr. 29, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Alexandru Mihai, muncitor calificat IV

357. Dispoziția nr. 30, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Cloșcă Valentin, paznic de noapte

358. Dispoziția nr. 31, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Croitoru Florin, fochist

359. Dispoziția nr. 32, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Mardale Gheorghe, arhivar

360. Dispoziția nr. 33, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Ionescu Aurel, guard

361. Dispoziția nr. 34, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Rădulescu Ecaterina, secretar dactilograf

362. Dispoziția nr. 35, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Dumitrache Adrian Ion, inspector de specialitate

363. Dispoziția nr. 36, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Dimache Florica Mariana, inspector asistență sociala

364. Dispoziția nr. 37, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Mardale Daniela, inspector de specialitate

365. Dispoziția nr. 38, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Tache Claudia Artemiza, inspector de specialitate

366. Dispoziția nr. 39, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Botea Paula Elena, administrator/coordonator centrul de zi

367. Dispoziția nr. 40, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Grosu Nicoleta, bucătar

368. Dispoziția nr. 41, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Cloșcă Cristian Ionuț, șofer I

369. Dispoziția nr. 42, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Mardale Aurel, șofer II

370. Dispoziția nr. 43, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale doamnei Fusaru Rodica, bibliotecar

371. Dispoziția nr. 44, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a veniturilor salariale ale domnului Alli Niculai, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

372. Dispoziția nr. 45, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului domnului Alli Gheorghe, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

373. Dispoziția nr. 46, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Bolozan Oprina, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

374. Dispoziția nr. 47, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Bratu Maricica, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

375. Dispoziția nr. 48, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Cârjan Maria Mariana, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

376. Dispoziția nr. 49, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Cârjan Petruța Alexandra, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

377. Dispoziția nr. 50, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului domnului Cloșcă Marian, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

378. Dispoziția nr. 51, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Crăciun Jenica, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

379. Dispoziția nr. 52, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Curte Ionelia, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

380. Dispoziția nr. 53, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Florea Laura, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

381. Dispoziția nr. 54, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Iacob Eliza, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

382. Dispoziția nr. 55, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Iordache Anisoara, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

383. Dispoziția nr. 56, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului domnului Lungu Marin, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

384. Dispoziția nr. 57, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Mădulare Mariana, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

385. Dispoziția nr. 58, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Mardale Constanța, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

386. Dispoziția nr. 59, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Mihai Florica, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

387. Dispoziția nr. 60, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Negoiescu Smaranda, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

388. Dispoziția nr. 61, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Soare Tinița, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

389. Dispoziția nr. 62, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Stoica Rodica, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

390. Dispoziția nr. 63, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului domnului Tomiță Titi, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

391. Dispoziția nr. 64, din 31.01.2019, privind stabilirea începând cu 01.01.2019 a salariului doamnei Zeca Laura Nicoleta, asistent personal pentru persoană cu handicap grav

392. Dispoziția nr. 65, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Bucur Nicoleta

393. Dispoziția nr. 66, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Cârjan Mihai

394. Dispoziția nr. 67, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru minora cu handicap grav Cimpoaie Georgiana Emilia

395. Dispoziția nr. 68, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Dimache Anica

396. Dispoziția nr. 69, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Cloșcă Mihalache

397. Dispoziția nr. 70, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Ilnițchi Elvira

398. Dispoziția nr. 71, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Ionescu Tudora

399. Dispoziția nr. 72, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru minorul cu handicap grav Ioniță Alexandru

400. Dispoziția nr. 73, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru minorul cu handicap grav Zamfir Ion Alexandru

401. Dispoziția nr. 74, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru minorul cu handicap grav Moldoveanu Vali Gigi

402. Dispoziția nr. 75, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Marinescu Maria

403. Dispoziția nr. 76, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Popescu Stelian

404. Dispoziția nr. 77, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Paraschiv Simona

405. Dispoziția nr. 78, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Rață Costel

406. Dispoziția nr. 79, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Strâmbeanu Ioana

407. Dispoziția nr. 80, din 31.01.2019, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Cârnu Cristina

408. Dispoziția nr. 81, din 01.02.2019, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Croitoru Angel, începând cu luna februarie 2019

409. Dispoziția nr. 82, din 01.02.2019, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei Cristea Fănica, începând cu luna februarie 2019

410. Dispoziția nr. 83, din 04.02.2019, privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Cimpoaie Mihaela, începând cu luna februarie 2019

411. Dispoziția nr. 84, din 04.02.2019, privind încetarea acordării plății alocației pentru susținerea familiei pentru familia doamnei Dimache Mirela

412. Dispoziția nr. 85, din 04.02.2019, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia doamnei Iorga Alina Valentina

413. Dispoziția nr. 86, din 04.02.2019, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru familiea doamnei Șerban Elisabeta

414. Dispoziția nr. 87, din 07.02.2019, privind recuperarea sumei de 116 lei acordata necuvenit cu titlul de ajutor de incălzire pentru domnul Croitoru Angel

415. Dispoziția nr. 88, din 07.02.2019, privind recuperarea sumei de 116 lei acordata necuvenit cu titlul de ajutor de incălzire pentru familia doamnei Cristea Fănica

416. Dispoziția nr. 89, din 08.02.2019, privind stabilirea dreptului la ajutorul social familiei domnului Drăgan Cristinel

417. Dispoziția nr. 90, din 08.02.2019, privind recuperarea sumei plătită necuvenit cu titlul de ajutor pentru incălzirea locuinței de la doamna Dimache Mirela

418. Dispoziția nr. 91, din 12.02.2019, privind încetarea plății indemnzizației lunare pentru domnul cu handicap grav Rață Costel

419. Dispoziția nr. 92, din 14.02.2019, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime in muncă doamnei Curte Ionelia

420. Dispoziția nr. 93, din 19.02.2019, privind prelungirea perioadei acordării indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Strâmbeanu Ioana

421. Dispoziția nr. 94, din 22.02.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul, în ședința ordinară publică de lucru in data de 28.02.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

422. Dispoziția nr. 95, din 22.02.2019, privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2019

423. Dispoziția nr. 96, din 22.02.2019, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Botea Paula Elena

424. Dispoziția nr. 97, din 27.02.2019, privind prelungirea contractului de muncă nr. 3039, din 30.05.2017 al domnului Alli Niculai

425. Dispoziția nr. 98, din 28.02.2019, privind încetarea contractului de muncă nr. 373/ 20.01.2016, al doamnei Tache Claudia Artemiza ca urmare a transferului

426. Dispoziția nr. 99, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 65/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Bucur Nicoleta

427. Dispoziția nr. 100, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 66/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Cîrjan Mihai

428. Dispoziția nr. 101, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 67/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav cimpoaie Georgiana Emilia

429. Dispoziția nr. 102, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 68/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Dimache Anica

430. Dispoziția nr. 103, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 69/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Cloșcă Mihalache

431. Dispoziția nr. 104, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 70/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Ilnițchi Elvira

432. Dispoziția nr. 105, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 71/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Ionescu Tudora

433. Dispoziția nr. 106, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 72/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Ioniță Alexandru

434. Dispoziția nr. 107, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 73/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Zamfir Ion Alexandru

435. Dispoziția nr. 108, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 74/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Moldoveanu Vali Gigi

436. Dispoziția nr. 109, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 75/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Marinescu Maria

437. Dispoziția nr. 110, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 76/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Popescu Stelian

438. Dispoziția nr. 111, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 77/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Paraschiv Simona

439. Dispoziția nr. 112, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 78/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Rață Costel

440. Dispoziția nr. 113, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 79/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Strâmbeanu Ioana

441. Dispoziția nr. 114, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 1, din dispoziția primarului nr. 80/31.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Cârnu Cristina

442. Dispoziția nr. 115, din 28.02.2019, privind modificarea punctului 2) articolului 1, din dispoziția primarului nr. 10/25.01.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Gîdinceanu Raisa

443. Dispoziția nr. 116, din 28.02.2019, privind modificarea articolului 2, din dispoziția primarului nr. 83/04.02.2019, privind indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav Cimpoaie Mihaela

444. Dispoziția nr. 117, din 01.03.2019, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Cristea Ion, începând cu martie 2019

445. Dispoziția nr. 118, din 04.03.2019, privind acordarea indemnizației lunare pentru minora cu handicap grav Florea Florentina-Daniela

446. Dispoziția nr. 119, din 06.03.2019, privind suspendarea dreptului la stimulentul educațional aferent lunii februarie 2019, stabilit doamnei Dimache Marcelica-Nicoleta, în calitate de titular, pentru copilul Dimache Georgiana-Alina, în calitate de benficiar

447. Dispoziția nr. 120, din 06.03.2019, privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Bolozan Constantin

448. Dispoziția nr. 121, din 06.03.2019, privind recuperarea sumei de 58 lei acordată necuvenit cu titlul de ajutor de încălzire pentru domnul Bolozan Constantin

449. Dispoziția nr. 122, din 06.03.2019, privind recuperarea sumei de 58 lei acordată necuvenit cu titlul de ajutor de încălzire pentru domnul Cristea Ion

450. Dispoziția nr. 123, din 07.03.2019, privind încetarea acordării plății alocației pentru susținerea familiei pentru familia doamnei Sava-Dobraniș Petruța Alexandra

451. Dispoziția nr. 124, din 07.03.2019, privind încetarea acordării plății alocației pentru susținerea familiei pentru familia doamnei Curte Ionelia

452. Dispoziția nr. 125, din 14.03.2019, privind modificarea cuantumului plății alocației pentru susținerea familiei pentru familia doamnei Zaharia Vasilica

453. Dispoziția nr. 126, din 15.03.2019, privind convocarea C.L. Bărăganul în ședința ordinară publică de lucru in data de 22.03.2019, ora 09.00, în sala de ședințe a C.L. Bărăganul

454. Dispoziția nr. 127, din 19.03.2019, privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Răileanu Dumitru, începând cu aprilie 2019

455. Dispoziția nr. 128, din 22.03.2019, privind încetarea acordării plății alocației pentru susținerea familiei pentru familia domnului Cloșcă Marian

456. Dispoziția nr. 129, din 25.03.2019, privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru familia doamnei Botnaru Maria Cristina

457. Dispoziția nr. 130, din 27.03.2019, privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Drăgan Cristinel

458. Dispoziția nr. 131, din 27.03.2019, privind stabilirea dreptului la ajutorul social si la alocția pentru susținerea familiei pentru familia doamnea Oprea Florina-Paula

459. Dispoziția nr. 132, din 27.03.2019, privind stabilirea dreptului la ajutorul jocial domnului Cristea Anghel

460. Dispoziția nr. 133, din 28.03.2019, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime in muncă domnului Croitoru Laurențiu-Teodor, inspector de specialitate

461. Dispoziția nr. 134, din 28.03.2019, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime in muncă, domnului Croitoru Florin, fochist

462. Dispoziția nr. 147, din 22.04.2019, privind stabilirea și asigurarea locurilor special amenajate pentru afișaj electoral în comuna Bărăganul, județul Brăila, în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

463. Dispoziția nr. 141, din 22.04.2019, privind aprobarea Codului Etic și de Integritate al Personalului Instituției Primarului Comunei Bărăganul, județul Brăila (+ anexa)


 
spacer