Bugetul consiliului local

1. Buget consolidat 2011
    PDF Descarcă document (PDF)
2. Buget 2011 secţiunea de dezvoltare
    PDF 
Descarcă document (PDF)
3. Buget 2011 secţiunea de funcţionare
    PDF Descarcă document (PDF)
4. Situaţii financiare la 31.03.2011
    a) Bilanţ la 31.03.2011
    PDF descarcă document (PDF)
    b) Cont de rezultat patrimonial
    PDF
 descarcă document (PDF)
    c) Plăţi restante
    PDF
 descarcă document (PDF)
    d) Situatia activelor şi datoriilor
    PDF 
descarcă document (PDF)
    e) Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56
    PDF 
descarcă document (PDF)
    f) Cont execuţie venituri buget local
    
PDF descarcă document (PDF) 
    g) Cont execuţie cheltuieli buget local
    PDF
 descarcă document (PDF)
    h) Cont execuţie venituri autofinanţate
    PDF 
descarcă document (PDF)
    i) Cont execuţie cheltuieli autofinanţate
    PDF 
descarcă document (PDF)
5. Indicatorii cu privire la execuţia bugetelor locale la finele trimestrului I 2011
    PDF 
descarcă document (PDF)
6. Indicatorii cu privire la execuţia bugetelor locale la finele trimestrului II 2011
    a) Sinteză indicatori
    PDF descarcă document (PDF)
    b) Plăţi restante
    PDF
 descarcă document (PDF)
8. Proiectul bugetului local 2012
    a) Buget local
    PDF
 descarcă document (PDF)
    b) Lista de investiţii
    PDF
 descarcă document (PDF)
9. Proiect buget finanţat din venituri proprii
    PDF
 descarcă document (PDF)
10. Situaţii financiare la 31.12.2011
    a) Bilanţ
    PDF
 descarcă document (PDF)
    b) Cont de rezultat patrimonial
    PDF
 descarcă document (PDF)
    c) Cont execuţie venituri buget local
    PDF
 descarcă document (PDF) 
    d) Cont execuţie cheltuieli buget local
    PDF 
descarcă document (PDF)
    e) Cont execuţie cheltuieli finanţate din venituri proprii
    PDF
  descarcă document (PDF)
    f) Cont execuţie venituri finanţate din venituri proprii
    PDF
 descarcă document (PDF)
11. Sinteză indicatori la 31.12.2011
    PDF 
descarcă document (PDF)
12. Bugetul pe anul 2012 - total
    PDF
 descarcă document (PDF)
13. Bugetul finanţat din venituri proprii pe anul 2012
    PDF
 descarcă document (PDF)
14. Situaţii financiare la 30.06.2012
    a) Bilanţ
    PDF
 descarcă document (PDF)
    b) Cont de execuţie rezultat patrimonial
    PDF
 descarcă document (PDF)
    c. Cont execuţie venituri buget local
    PDF
 descarcă document (PDF)
    d. Cont execuţie cheltuieli buget local
    PDF 
descarcă document (PDF)
    e. Cont execuţie cheltuieli finanţate din venituri proprii
    PDF
 descarcă document (PDF)
    f. Cont execuţie venituri finanţate din venituri proprii
    PDF
 descarcă document (PDF)
15. Buget local rectificat 30.07.2012
    a. Buget rectificat total
    PDF
 descarcă document (PDF)
    b. Buget rectificat secţiunea de dezvoltare
    PDF
 descarcă document (PDF)
    c. Buget rectificat secţiunea de funcţionare
    PDF
 descarcă document (PDF)

 


    
 

 

   
   

 

 

 
spacer