Bugetul consiliului local

1. Buget consolidat 2011
PDF Descarcă document (PDF)
2. Buget 2011 secţiunea de dezvoltare
PDF
Descarcă document (PDF)
3. Buget 2011 secţiunea de funcţionare
PDF Descarcă document (PDF)
4. Situaţii financiare la 31.03.2011
a) Bilanţ la 31.03.2011
PDF descarcă document (PDF)
b) Cont de rezultat patrimonial
PDF
descarcă document (PDF)
c) Plăţi restante
PDF
descarcă document (PDF)
d) Situatia activelor şi datoriilor
PDF
descarcă document (PDF)
e) Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56
PDF
descarcă document (PDF)
f) Cont execuţie venituri buget local
PDF descarcă document (PDF) 
g) Cont execuţie cheltuieli buget local
PDF
descarcă document (PDF)
h) Cont execuţie venituri autofinanţate
PDF
descarcă document (PDF)
i) Cont execuţie cheltuieli autofinanţate
PDF
descarcă document (PDF)
5. Indicatorii cu privire la execuţia bugetelor locale la finele trimestrului I 2011
PDF
descarcă document (PDF)
6. Indicatorii cu privire la execuţia bugetelor locale la finele trimestrului II 2011
a) Sinteză indicatori
PDF descarcă document (PDF)
b) Plăţi restante
PDF
descarcă document (PDF)
8. Proiectul bugetului local 2012
a) Buget local
PDF
descarcă document (PDF)
b) Lista de investiţii
PDF
descarcă document (PDF)
9. Proiect buget finanţat din venituri proprii
PDF
descarcă document (PDF)
10. Situaţii financiare la 31.12.2011
a) Bilanţ
PDF
descarcă document (PDF)
b) Cont de rezultat patrimonial
PDF
descarcă document (PDF)
c) Cont execuţie venituri buget local
PDF
descarcă document (PDF) 
d) Cont execuţie cheltuieli buget local
PDF
descarcă document (PDF)
e) Cont execuţie cheltuieli finanţate din venituri proprii
PDF
descarcă document (PDF)
f) Cont execuţie venituri finanţate din venituri proprii
PDF
descarcă document (PDF)
11. Sinteză indicatori la 31.12.2011
PDF
descarcă document (PDF)
12. Bugetul pe anul 2012 - total
PDF
descarcă document (PDF)
13. Bugetul finanţat din venituri proprii pe anul 2012
PDF
descarcă document (PDF)
14. Situaţii financiare la 30.06.2012
a) Bilanţ
PDF
descarcă document (PDF)
b) Cont de execuţie rezultat patrimonial
PDF
descarcă document (PDF)
c. Cont execuţie venituri buget local
PDF
descarcă document (PDF)
d. Cont execuţie cheltuieli buget local
PDF
descarcă document (PDF)
e. Cont execuţie cheltuieli finanţate din venituri proprii
PDF
descarcă document (PDF)
f. Cont execuţie venituri finanţate din venituri proprii
PDF
descarcă document (PDF)
15. Buget local rectificat 30.07.2012
a. Buget rectificat total
PDF
descarcă document (PDF)
b. Buget rectificat secţiunea de dezvoltare
PDF
descarcă document (PDF)
c. Buget rectificat secţiunea de funcţionare
PDF
descarcă document (PDF)

16. Buget initial 2015

a. Buget local 2015 - total

PDF descarcă document (PDF)

b. Buget local secţiunea de funcţionare

PDF descarcă document (PDF)

c. Buget local secţiunea de dezvoltare

PDF descarcă document (PDF)

d. Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii - total

PDF descarcă document (PDF)

e. Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii; secţiunea de funcţionare

PDF descarcă document (PDF)

f. Bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii; secţiunea de dezvoltare

PDF descarcă document (PDF)

17. Situaţii financiare la 31.12.2014

a. Cont de rezultat patrimonial

PDF descarcă document (PDF)

b. Cont execuţie venituri buget local

PDF descarcă document (PDF)

c. Cont execuţie cheltuieli buget local

PDF descarcă document (PDF)

d. Cont execuţie venituri activităţi finanţate din venituri proprii

PDF descarcă document (PDF)

e. Cont execuţie cheltuieli activităţi finanţate din venituri proprii

PDF descarcă document (PDF)

18. Buget local inițial 2016
PDF descarcă document (PDF)

19. Buget local 2016- prima rectificare
PDF descarcă document (PDF)

20. Buget local 2016- a doua rectificare
PDF descarcă document (PDF)

21. Buget local 2016- a treia rectificare
PDF descarcă document (PDF)

22. Buget local 2016- a patra rectificare
PDF descarcă document (PDF)

23. Buget local 2016- a cincea rectificare
PDF descarcă document (PDF)

24. Buget local 2016- a șasea rectificare
PDF descarcă document (PDF)

25. Buget local 2016- a șaptea rectificare
PDF descarcă document (PDF)

26. Buget local 2016- a opta rectificare
PDF descarcă document (PDF)

27. Buget local 2016- a noua rectificare
PDF descarcă document (PDF)

28. Lista de investiții 2016
PDF descarcă document (PDF)

29. Cont execuție venituri buget local la 31.03.2016
PDF descarcă document (PDF)

30. Cont execuție cheltuieli buget local la 31.03.2016
PDF descarcă document (PDF)

31. Cont execuție la 31.12.2016

a. Cont execuție venituri la 31.12.2016
PDF descarcă document (PDF)

b. Cont execuție cheltuieli la 31.12.2016
PDF descarcă document (PDF)

32. Buget local inițial 2017

a. Buget local inițial 2017
PDF descarcă document (PDF)

b. Buget venituri proprii inițial 2017
PDF descarcă document (PDF)

33. Cont execuție 31.03.2017

a. Cont execuție venituri buget local la 31.03.2017
PDF descarcă document (PDF)

b. Cont execuție cheltuieli buget local la 31.03.2017
PDF descarcă document (PDF)

34. Buget local 2017

a. Buget local cu prevederi definitive 2017

b. Buget venituri proprii definitive 2017

35. Buget local 2018

a. Buget local inițial sA 2018

b. Buget local inițial sE 2018

c. Buget local definitiv decembrie 2018

d. Buget local venituri proprii definitiv decembrie 2018

36. Conturi execuție 2018

a. Cont execuție buget local decembrie 2018

b. Cont execuție cheltuieli venituri proprii decembrie 2018

c. Cont execuție venituri buget local decembrie 2018

d. Cont execuție venituri din venituri proprii decembrie 2018

e. Cont rezultat patrimonial decembrie 2018

37. Bilanț decembrie 2018

38. Buget Local 2019

a. Buget local inițial 2019

b. Buget local inițial din venituri proprii 2019

39. Conturi execuție 2019

a. Cont execuție cheltuieli buget local martie 2019

b. Cont execuție cheltuieli din venituri proprii martie 2019

c. Cont execuție venituri buget local martie 2019

d. Cont execuție venituri din venituri proprii martie 2019

e. Cont execuție cheltuieli autofinanțate iunie 2019

f. Cont execuție cheltuieli buget local iunie 2019

g. Cont execuție venituri autofinanțate iunie 2019

h. Cont execuție venituri buget local iunie 2019

40. Bilanț 2019

a. Bilanț martie 2019

b. Bilanț iunie 2019

 

 

 

 

 
spacer