Primăria comunei Bărăganul, judeţul Brăila

Adresa: localitatea BĂRĂGANUL, judeţul Brăila, cod 817005
Strada Victoriei, Nr. 15

Telefon: 0239.663.009
Fax: 0239.663.103
Site: www.primariabaraganul.ro
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Comuna Bărăganul, fostă Cioara Doicești, își are originile înfipte adânc în istorie şi este atestată documentar de un hrisov al domnitorului Radu de la Afumaţi la 1643, printr-o danie de pământ. După tradiţie, si cum povestesc bătrânii, comuna a luat fiinţă între anii 1830-1836, cu locuitori veniţi din Cioara Radu Vodă, aflată la o depărtare de 500m, formând la început un sat mic numit „Cioara Mică”, iar satul de unde au plecat, pentru a se deosebi, a fost numit ”Cioara Mare”. Numele de „Cioara” se spune că vine după porecla unei fete a moşierului, care a cumpărat moşia de la Mănăstirea Radu Vodă şi era poreclită „Cioara”, fiindcă era oacheşă la faţă. Ea a murit de tânără şi, ca amintire, moşierul a dat vetre clăcaşilor de pe moşia sa, formând astfel satul numit ”Cioara Mică”.

Primii locuitori veniţi pe aceste vetre au fost Neacşu şi Ion Dobriţa - strămoşi ai familiilor Neacşu şi Ivan de astăzi. Mai târziu s-au aşezat aici şi boierii Dinu Doicescu, cu soţia sa Tudora, care deveniseră proprietarii moşiei pe care se afla Cioara Mică, căreia mai târziu, în loc de Cioara Mică, i s-a zis Cioara Doiceşti, după numele proprietarului. Primii locuitori, atât din Cioara Doiceşti, cât şi din Cioara Radu Vodă au fost clăcaşii de pe moşiile care aparţineau Mănăstirii Radu Vodă şi boierului Doicescu. Denumirea de Bărăganul a fost dată comunei în anul 1964, prin Decretul Consiliului de Stat Nr. 799, din 17.12.1964.

Harta judetului Braila

 
spacer