Buget local

Anul 2023

1. Buget local pe anul 2023 aprobat prin HCL 1 din 31.01.2023


Anul 2022

7. Buget local pe anul 2022 rectificat prin HCL nr. 78 din 22.12.2022

6. Buget local pe anul 2022 rectificat prin HCL nr. 71 din 20.12.2022

5. Buget local pe anul 2022 rectificat prin HCL nr. 67 din 29.11.2022

4. Buget local pe anul 2022 rectificat prin HCL nr. 57 din 29.09.2022

3. Buget local pe anul 2022 rectificat prin HCL nr. 49 din 26.08.2022

2. Buget local pe anul 2022 rectificat prin HCL nr. 40 din 28.07.2022

1. Buget local și bugetul activităților finanțate din venituri proprii, pe anul 2022, aprobate prin HCL nr. 12 din 25.02.2022


Anul 2021

8. Buget local pe anul 2021 rectificat prin HCL nr. 84 din 23.12.2021

7. Buget local pe anul 2021 rectificat prin HCL nr. 74 din 20.12.2021

6. Buget local pe anul 2021 rectificat prin HCL nr. 65 din 26.11.2021

5. Buget local pe anul 2021 rectificat prin HCL nr. 54 din 25.10.2021

4. Buget local pe anul 2021 rectificat prin HCL nr. 52 din 24.09.2021

3. Buget local pe anul 2021 rectificat prin HCL nr. 44 din 30.07.2021

2. Buget local pe anul 2021 rectificat prin HCL nr. 33 din 29.06.2021

1. Buget local și bugetul activităților finanțate din venituri proprii, pe anul 2021, aprobate prin HCL nr. 22 din 20.04.2021


Anul 2020

6. Buget local si bugetul activitatilor finantate din venituri proprii, pe anul 2020, rectificate prin HCL nr. 49 din 25.11.2020

5. Buget local pe anul 2020 rectificat prin HCL nr. 43 din 21.09.2020

4. Buget local pe anul 2020 rectificat prin HCL nr. 39 din 04.09.2020

3. Buget local pe anul 2020 rectificat prin HCL nr. 27 din 25.05.2020

2. Buget local pe anul 2020 rectificat prin HCL nr. 18 din 31.03.2020

1. Buget local si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2020, aprobate prin HCL nr. 13 din 18.02.2020


Anul 2019

2. Buget local pe anul 2019 rectificat prin HCL nr. 55 din 23.12.2019

1. Buget local și bugetul activităților finanțate din venituri proprii pe anul 2019 aprobate prin HCL nr. 45 din 31.10.2019

 
spacer