Acordare venit minim garantat

Acte necesare

1. Act de identitate solicitant (copie și original)

2. Acte de identitate ale membrilor de familie cu care locuiește solicitantul (copie și original)

3. Certificate naștere pentru membrii familiei care au vârsta cuprinsă între 0-14 ani (copie şi original)

4. Certificat căsătorie (copie şi original)

5. Hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă (copie şi original) / de incredintare minor (dacă este cazul)

6.Cupoane de pensii, cupoane alocaţii de stat şi adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de solicitant şi membrii familiei eliberate în luna anterioară depunerii cererii;

7. Acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere

8. Adeverinţă eliberată de AJOFM Brăila pentru solicitant şi membrii familiei care au vârsta peste 16 ani şi nu frecventează cursurile şcolare;

9. Certificat de Constatare a Capacităţii de Muncă eliberat de Comisia de Expertiză/Adeverinta medicala privind incapacitatea temporara de munca;

10. Act de proprietate/contract de închiriere/comodat pentru locuință, teren agricol și autoturism (copie şi original)

11. Certificat de deces (copie şi original);

12. Adeverinţă elev pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

13. Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si acord privind verificarea prin sistemului informatic PATRIMVEN cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date.

14. IN CAZUL PERSOANELOR CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, se va prezenta dovada veniturilor realizate în anul anterior.

15. Alte acte (după caz).


Formulare

1. Dosar nou


2. Modificare dosar


 
spacer